registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Podpora efektivního rodičovství

Variabilní symbol: 1017109
Datum konání: 30.11.2017 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terepeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0038-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

  • získá odpovědi na otázky: Jaké rodičovství je možné považovat za efektivní? Jak podporovat u klientů efektivní rodičovství?
  • získá praktické poznatky z diskuse nad zkušenostmi z praxe a kasuistikami.
Program:

Úvod - představení lektora, představení účastníků
Jaké rodičovství je možné považovat za efektivní

(např. nekonečně mnoho „dostatečně“ dobrých variant efektivní výchovy; co se nám [ne]líbí, nemusí být ještě špatně [dobře]; co už je opravdu špatně; [ne]přenositelnost pohledu na rodičovství z jiných kultur; hodnoty a výchova)

Jak podporovat u klientů efektivní rodičovství

 (např. podpora v procesu změny; překonávání překážek; rozložení změny na malé úkoly; strategie přesvědčování; manipulace versus přesvědčování; hranice odpovědnosti pracovníka a klienta)

Diskuse nad otázkami účastníků

(skupinová diskuse nad případy z praxe – co se dařilo, co se nedařilo, co by se dalo udělat jinak)


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).