registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Roční účetní uzávěrka a její schvalování - včetně vzorového příkladu sestavení podkladů pro schvalování

Variabilní symbol: 1017099
Datum konání: 2.11.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Pavla Dvořáková

Auditorka s praxí v přezkoumání hospodaření obcí a auditu příspěvkových a neziskových organizací. 
 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-699/2013 AK/VE-439/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k tématu a uvést vzorový příklad sestavení podkladů pro schvalování. Toto téma považujeme za důležité a každoročně použitelné.

Program:
 1. Platná legislativa k sestavení účetní závěrky pro rok 2017
  1. Úprava účetní závěrky v zákoně o účetnictví
  2. Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky ve vyhlášce č. 410/2009 Sb.
 2. Inventarizace jako součást účetní uzávěrky
 1. Vyhláška o inventarizaci č. 270/2010 Sb.
 2. Sled úkonů v rámci inventarizace
 3. Časté chyby zjišťované při kontrole výsledků inventarizace
 1. Dopady výsledků inventarizace do účetnictví, typické závěrkové operace, upozornění na nejčastější chyby z praxe
  1. Kontrola úplnosti zaúčtovaných výnosů,
  2. Časové rozlišení na konci roku a tvorba dohadných položek (včetně ČR transferů),
  3. Ošetření nedobytných pohledávek a pohledávek po lhůtě splatnosti,
  4. Zaúčtování kurzových rozdílů,
  5. Zaúčtování výsledků inventarizace včetně zúčtování zůstatku zásob (způsob B),
  6. Ocenění reálnou hodnotou a ekvivalencí u finančního majetku
 2. Sestavení rozvahy, výsledovky a přílohy k účetní závěrce

Sestavení účetních výkazů,

Zpracování přílohy k účetní závěrce, příklad vyplnění komentovaných údajů,

Vazby výkazu cash flow na rozpočet

 1. Vzor pro sestavení podkladů pro schvalování účetní závěrky, doplnění podkladů na základě výsledků následných kontrol
 1. Vyhláška o požadavcích na schvalování ÚZ VÚJ č. 220/2013,
 2. Podklady požadované vyhláškou,
 3. Reakce na chyby zjištěné po datu účetní závěrky
 1. Dotazy, diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).