registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Projektové řízení v kostce

Variabilní symbol: 1217063
Datum konání: 21.9.2017 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Školicí prostory společnosti HERTIN s. r. o.
Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Martin Pobořil

Praxe od ukončení studia 21 let, praxe ve vzdělávací činnosti 18 let. Vzdělávací činnost je zaměřena na personalistiku, Sociálně-psychologické předměty, připravuje a realizuje projekty, připravuje průvodce a hodnotitele profesních kvalifikací (lektor celoživotního učení).

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-59/2012
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1590,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s principy projektového řízení a příklady dobré praxe a dále s možnostmi aplikace principů projektového řízení na konkrétní projekty realizované obcí/ městem.

Program:

Definice projektu

 • Základní aspekty projektu;
 • Projektový cyklus;
 • Projekt jako řešení problému v čase;
 • Cíle projektu a měřitelné ukazatele;
 • Účinnost, účelnost, úspornost;
 • Udržitelnost.

Zásady projektového řízení

 • Projektové versus operační řízení v podmínkách obecního/městského úřadu;
 • Budování a řízení projektového týmu (lidské kapacity);
 • Financování projektů, finanční řízení a sledování cash flow;
 • Sestavení harmonogramu a sledování jeho plnění;
 • Monitorování a hodnocení;
 • Rizika a vnější vlivy – předcházení a řešení.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).