registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vybrané typy smluv dle nového občanského zákoníku v praxi ÚSC

Aktualizovaná akreditace!!!

Variabilní symbol: 0817068
Datum konání: 16.11.2017
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
  • 22 let ve veřejné správě
  • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
  • místostarosta města Písek (1994-1998)
  • starosta Písku (1998-2006)
  • radní Jč. kraje (2000-2006)
  • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
  • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
  • akvokátní koncipient 2012-2015
  • od roku 2015 samostatný advokát

V současnosti  vede semináře zaměřené na veřejné zakázky, nový občanský zákoník, úpravy nájemních smluv pro ÚSC, správní řád, vady správních aktů a jejich náprava, odpovědnost lčenů zastupitelstev ÚSC za škodu. 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013 AK/VE-472/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem kurzu je uvedení mezi některé základní a klasické smluvní typy upravené novým občanským zákoníkem, a to zejména ty smluvní typy, které jsou frekventované v praxi územních samospráv.
Kurz tak představí konkrétní úpravu smluvních závazků týkajících se koupě, smlouvy o dílo a vymezí rozlišení mezi těmito smluvními typy, možnosti jejich užití a základy úpravy těchto smluvních typů. Ze smluvních typů týkajících se užití cizí věci pak kurz představí smlouvu nájemní a pachtovní, krátce bude zmíněn vztah těchto smluv k institutům výprosy a výpůjčky. Tyto smluvní typy budou doplněny výkladem týkajícím se úpravy věcných břemen (služebností a reálných břemen) včetně krátkého uvedení do úpravy smlouvy o výměnku. Dále bude představena úprava příkazní smlouvy.
Cílem kurzu je tak představit smluvní typy nejfrekventovanější v praxi územních samospráv v jejich konkrétní úpravě. Pro optimální využití kurzu účastníkem se tak předpokládá alespoň elementární znalost smluvního práva obecně či obecné části závazkového práva dle nového občanského zákoníku

Program:

Osnova vzdělávacího programu:

Kupní smlouva
Smlouva o dílo
Nájemní smlouva (zejména nájem bytu, nebytový prostor)
Pachtovní smlouva
Příkazní smlouva
Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti a reálného břemene)


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).