registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pěstounská péče

program je podán k akreditaci u MPSV ČR. V době realizace kurzu již bude akreditace k dispozici

Variabilní symbol: 1517057
Datum konání: 1.9.2017
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná

Právnička na MPSV s 35letou praxí v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, a rodinného práva.

Je předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků, věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

Cena kurzu: 2100,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školící materiál. Účastníci po kurzu obdrží osvědčení.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastník kurzu získá  poznatky o aplikaci  právních předpisů upravujících formy náhradní výchovy, v občanském zákoníku, zákoně o zvláštních řízeních soudních, zákoně o sociálně-právní ochraně dětí  a přepisech souvisejících. Pozornost bude zaměřena na přeměnu jednotlivých forem náhradní výchovy a právní  úpravě a realizaci pěstounské péče.Právní  předpisy a další související předpisy přinesly mnoho významných změn, které se dotýkají působnosti OSPOD a soudů v rozhodování o pěstounské péči. Aplikace těchto předpisů přináší v praxi  různorodé výklady a OSPOD se setkávají s  problémy při rozhodování soudů tak při vlastní realizaci pěstounské péče. Otazníky jsou i při zprostředkování pěstounské péče,přípravě a  výběru pěstounů. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí  přinesl i významné změny spočívající v nezbytné spolupráci s pověřenými osobami při uzavírání dohod, vzdělávání pěstounů a jejich podpoře a doprovázení. V rámci ČR jsou již známy příklady dobré i negativní praxe, které je prospěšné si předávat a seznamovat se s nimi. 

Program:

1. Zkušenosti z právní úpravy 

  • Zkušenosti OSPOD, soudů a pověřených osob  z aplikace nové právní úpravy forem náhradní výchovy v občanském zákoníku, zákoně o SPOD, zákoně o zvláštních řízeních soudních a dalších souvisejících předpisů, zprostředkování, příprava a výběr pěstounů  

 

2. Rozhodování o pěstounské péči                                            

  • Kombinace jednotlivých forem náhradní výchovy,zprostředkování, příprava a výběr pěstounů, svěřování dětí do pěstounské péče, posdtavení pěstounů jako jiných osob odpovědných za výchovu 

                   

3. Pomoc a podpora pěstounským   rodinám                                        

  • Uzavírání a kontrola dohod,doprovázení pěstounských rodin, vzdělávání pěstounů, spolupráce OSPOD a pověřených osob, pomoc při spolupráci s biologickou rodinou, doprovázení dítěte po opuštění náhradní rodinné péče, spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, příklady dobré a negativní praxe                           

                                                                             

Případové studie, kazuistiky, diskuse    


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, u Ministerstva práce a sociálních věcí je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).