registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální pohřby dle platné právní úpravy

Variabilní symbol: 1517067
Datum konání: 1.12.2017
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Lektor je váženým  odborníkem v oblasti pohřebnictví. Působí jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem neziskové organizace Tobit a autorem knihy pohřebnictví a celé řady odborných článků. Je zakladatelem pracovní skupiny pohřebnictví při Národním ústavu odborného vzdělávání, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy profesí jako hrobník, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník, sjednavatel pohřbení, administrátor pohřebiště a poradce pro pozůstalé.

 

Cena kurzu: 2100,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školící materiál. Účastníci po kurzu obdrží osvědčení.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Vzdělávací program je určen pracovníkům ÚSC vykonávajícím správní činnosti na úseku pohřebnictví, provozovatelům a správcům pohřebišť. Cílem je vyložit účastníkům problematiku povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, uplatňování příslušné legislativy, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších otázek s využitím praktických zkušeností, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu v této oblasti.

Program:
  • Povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby)
  • Refundace nákladů na sociální pohřby státem a dědici
  • Přehled platné právní úpravy s důrazem na problémové oblasti Listu o prohlídce zemřelého
  • Praktické postupy v agendě pohřebnictví
  • Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
  • Jak vybrat kvalitního provozovatele pohřební služby
  • Rozbor postmortální ochrany osobnosti
  • Anatomické pitvy – jak obec daruje tělo pro lékařské potřeby

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, u Ministerstva práce a sociálních věcí je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).