registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Školení pro správce hřbitovů včetně novinek týkajících se novely zákona o pohřebnictví

Variabilní symbol: 1517068
Datum konání: 15.12.2017
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Lektor je váženým  odborníkem v oblasti pohřebnictví. Působí jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem neziskové organizace Tobit a autorem knihy pohřebnictví a celé řady odborných článků. Je zakladatelem pracovní skupiny pohřebnictví při Národním ústavu odborného vzdělávání, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy profesí jako hrobník, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník, sjednavatel pohřbení, administrátor pohřebiště a poradce pro pozůstalé.

 

Cena kurzu: 2100,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit cílovou skupinu s okolnostmi, za jakých je obec povinna zajistit pohřbení a zajišťovat hrobníka, se způsoby a podmínkami převozu a přechodného uložení zemřelých v obci a provozování veřejného pohřebiště. Stručně bude prezentován právní rámec vydání řádu pohřebiště, úloha státu a krajského úřadu v této oblasti, dovolené způsoby pohřbívání, ochrana lidského těla po smrti člověka a jeho již pohřbených ostatků.

Program:

Pohřebiště a vedení evidencí na tomto úseku
1. Základní povinnosti obcí – provozovatelů pohřebišť ze zákona o pohřebnictví a z nového občanského zákoníku

 
 • služba ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce,
 • vymezení povinností, vymezení pravomoci k pohřebním službám,
 • provozování márnic a smutečních obřadních síní na pohřebištích
 • veřejná a veřejnosprávní kontrola

2. Užívání hrobových míst

 • skončení nájmu
 • přechod nájmu na dědice
 • řády pohřebišť, smlouvy o nájmu
 • judikatura

3. Ceny za užívání hrobových míst a za vyhrazené služby

 • jejich stanovení, regulace, hospodářská soutěž
 • metodika MF

Evidence na pohřebištích

 • povinnosti, zdroje informací, způsob vedení
 • součinnost s pohřebními službami

Hrobová zařízení a hrobky podle nového občanského zákoníku: 1. Hrobová zařízení jako věc movitá

 • jejich zřizování, likvidace,
 • derelikce

2. Hrobka jako věc nemovitá

 • účel a realizace podzemní stavby
 • derelikce

3. Ukládání lidských pozůstatků do hrobů a hrobek, ukládání ostatků

 • půdní a hydrologické požadavky na zakládání hřbitovů
 • kopání hrobů, základní bezpečnostní a hygienické požadavky,
 • ukládání uren, vsypy, rozptyly
 • exhumace – podmínky povolení k exhumaci po tlecí době

4. Skončení nájmu a nakládání s opuštěným hrobovým zařízením

 •  vyklizení míst od hrobového zařízení, veřejné výzvy, jiná řešení
 • podmínky vzniku opuštěnosti věci – hrobového zařízení a hrobky

Ostatní

 • spoluužívání hrobových míst
 • státní zkouška Administrátor pohřebiště
 • smlouvy na užívání pohřebišť jinou obcí
 • poznatky z kontrol.

Diskuse, dotazy a odpovědi.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).