registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi

(kurz je podaný k akreditaci)

Variabilní symbol: 1217068
Datum konání: 5.10.2017
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Školící prostory Olomoucké pobočky VCVS ČR, o. p. s. - budova MEI, 2. patro
Mariánská 4, 779 00 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Eva Maierová, Ph.D.

Psycholožka, adiktolog

Pracovala ve Sdružení Podané ruce,o.s., jako terénní pracovník s uživateli drog a současně jako psycholog v ambulanci adiktologie pro uživatele nealkoholových drog a hazardní hráče (gamblery). Vyučuje na Katedře psychologie UPOL, adiktologii se věnuje výzkumně a publikačně. Kromě toho se Věnuje se ambulantní péči pro uživatele látkových, nelátkových závislostí a pro osoby blízké ohrožené návykovým chováním.

Cena kurzu: 1650,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školící materiál. Účastníci po kurzu obdrží osvědčení.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Program:
  1. Zahájení kurzu

Přivítání s  účastníky, seznámení, vyjasnění očekávání, harmonogram kurzu Přivítání s  účastníky, seznámení, vyjasnění očekávání, harmonogram kurzu

  1. Teoretické vymezení návykového chování nelátkových závislostí

Úvod do oboru adiktologie, vymezení klíčových pojmů, dělení nelátkových závislostí, dopady prevalence.

  1. Systém léčby pro uživatele nelátkových závislostí (ambulatní, pobytová léčby, doléčovací programy, přístup harm reduction).

Systém péče v ČR, poskytované služby, cílová skupina, zásady spolupráce, etika práce, přístupy v léčbě.

  1. Metody a nástoje léčby závislých (motivační rozhovory, prevence relapsu, atd.)

Základní terapeutické dovednosti při komunikaci s klienty, etika poskytování intervencí

  1. Praktické nácviky v modelových situacích

Praktické nácviky modelových situacích se závislým kliente. Případně práce nad kazuistikami účastníků.

  1. Ukončení kurzu

Zpětná vazba od účastníků, hodnotící dotazníky, certifikáty o absolvování kurzu, doporučená literatura.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, u Ministerstva práce a sociálních věcí je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).