registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o sociálních službách (úvod do nové právní úpravy)

Řekneme si o tom, jak je to s velkou novelou zákona a můžeme se zaměřit na detenci v sociálních službách. Kdo, kdy a kde co může za koho podepsat, a kdo oprávněně jedná za uživatele.

Variabilní symbol: 1217069
Datum konání: 3.11.2017 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Školicí prostory společnosti HERTIN s. r. o.
Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt www.socialniradce.cz.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0296-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1650,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit účastníky semináře s dopady jednotlivých změn. Mezi specifická témata, na které se lektorka v průběhu vzdělávání více zaměří patří: příspěvek na péči ve struktuře sociálního zabezpečení, kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti, vymezení schopností zvládat základní životní potřeby, dva instituty zvýšení příspěvku na péči, kontrola využití příspěvku na péči, příspěvek na péči v rámci EU, aktuální změny - náhled a teze k chystaným změnám, smlouvy, úhrady a inspekce.

Program:

1. Úvod

 • představení lektora, účastníků;
 • vymezení cílů vzdělávání x očekávání účastníků.

2. Zákon o sociálních službách – dopady jednotlivých změn

 • Změna: 45/2013 Sb.
 • Změna: 313/2013 Sb.
 • Změna: 306/2013 Sb.
 • Změna: 366/2011 Sb.
 • Změna: 261/2007 Sb.
 • Změna: 303/2013 Sb.
 • Změna: 313/2013 Sb.
 • Aktuální změny

3. Zákonem o sociálních službách podrobněji

 • Příspěvek na péči ve struktuře sociálního zabezpečení
 • Kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti
 • Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby
 • Dva instituty zvýšení příspěvku na péči
 • Kontrola využití příspěvku na péči
 • Příspěvek na péči v rámci EU
 • Aktuální změny
 • Náhled a teze k chystaným změnám
 • Smlouvy
 • Úhrady
 • Inspekce

4. Závěr: vyhodnocení vzdělávání, evaluace


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).