registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky

Variabilní symbol: 1217078
Datum konání: 21.11.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Školicí prostory společnosti HERTIN s. r. o.
Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová

Vystudovala obor psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala psychoterapeutický výcvik – psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease). Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti rozvoje osobních a manažerských dovedností, psychodiagnostice při výběrových řízeních a personálních auditech a má dlouholetou  praxi v lektorování kurzů pro cílovou skupinu zaměstnanců sociálních služeb. Je certifikovaným lektorem Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR.

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1650,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seznámení se specifickým fenoménem mezilidské komunikace, manipulativní komunikací a chováním  a s možnostmi, jak s ním ve svém profesním životě zacházet, abychom omezili jeho destruktivní působení.

Účastníci se naučí rozpoznávat nejčastěji používané manipulativní techniky a ujasní se, proč mohou být účinné a jaké jsou možnosti obrany. U technik kontramanipulace zdůrazníme vždy obě strany - jak dosáhnout správného psychického vyladění pro účinnou sebeobranu i jak účinně reagovat, co říct či jaká opatření udělat. Prostor bude věnován také výměně zkušeností, případům z praxe a dotazům.

Cíle kurzu:

Účastník získá vhled do problematiky mezilidské manipulace v komunikaci. Seznámí se s možnostmi rozpoznávání manipulativní komunikace a chování. Získá povědomí o principech, pravidlech a fázích zvládání manipulativního chování na profesionální úrovni. Získá vhled do komunikačních dovedností, jež jsou součástí konstruktivní sebeobrany, tzv. kontramanipulace.

Program:

1. Jak spolu mluvíme - běžná, profesní a manipulativní komunikace

Funkce komunikace - sdělení, sdílení, duševní hygiena, komunikační hry.

Zásady profesní komunikace. 

Pracovní role a její vliv na komunikaci a také na možnosti konstruktivní sebeobrany při setkání s manipulací.

2. Emoční typologie a přesvědčování

Nelze nekomunikovat - emoční typologie jako zdroj nechtěné verbální a zvláště neverbální manipulace v komunikaci.

Využití znalosti emoční typologie pro motivaci a přesvědčování. Úvod do asertivity.

3. Rozpoznávací manipulace

Jak rozpoznat manipulaci. Vědomá a nevědomá manipulace s lidmi.

Destruktivní manipulace.

Co manipulátor říká a co tím myslí.

Proč jsou manipulátoři úspěšní.

4. Nejčastější typy manipulátorů

Druhy manipulace - zmatení partnera na úrovni racionálního uvažování, vyvedení z emoční rovnováhy, získávání poziční převahy.

Různé typologie manipulativního chování.

5. Agresivní a arogantní chování

Různé příčiny agresivního a arogantního chování.

Agresivita - osobnostní charakteristika,

  • cholerický afekt,
  • úzkostná agresivita,
  • duševní hygiena,
  • pomsta, psychopatologie.

Arogance a nízká hodnota ega.

6. Jak se konstruktivně vypořádat s manipulací

Základních pět strategií řešení konfliktů - odstupňováné řešení.

Techniky kontramanipulace: parafrázování, "odkrytí hry", odmítnutí neoprávněného požadavku, ignorování nekonstruktivní kritiky, protiotázky, aj 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).