registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Písemná a elektronická komunikace - nové trendy a tipy jak uspět

Inovovaný obsah, nová reakreditace

Variabilní symbol: 0817071
Datum konání: 28.11.2017
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Renáta Drábová

Vedoucí oddělení Státního ústavu těsnopisného, zkušený pedagog a metodolog 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-246/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Zvládání písemné a elektronické korespondence patří k základním dovednostem podporujících kvalitní výkon správní činnosti. Cílem vzdělávacího programu je upozornit na aspekty týkající se aktuálních změn a nových skutečností v úpravě písemností. Dalším vzdělávacím cílem je předat informace o formách písemné a elektronické komunikace z pohledu českého jazyka.

Program:

Úvod do problematiky současné češtiny v písemném styku
Jazykové příručky

  • slovníková část
  • výkladová část

Pravopis v písemném styku

  • Problematické oblasti v pravopise, tvarosloví, skladbě
  • Nejčastější prohřešky
  • Psaní cizích slov
  • Psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí
  • Cvičení

Hlavní stylistické zásady psaní dopisu a jiných písemností

  • Nejčastější prohřešky při stylizaci
  • Cvičení

Pravidla pro grafickou úpravu textů
Dotazy a diskuze


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).