registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Ochrana osobních údajů ve světle Obecného nařízení (GDPR)

Variabilní symbol: 1217081
Datum konání: 9.11.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Školicí prostory společnosti HERTIN s. r. o.
Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vanda Foldová

Spoluautor publikace Kučerová, A., Nováková. L., Foldová, V., Nonnemann, F., Pospíšil, D.: Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. 

 

Cena kurzu: 1990,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Program:

Přednáška zahrne obecný úvod do problematiky nového právního rámce ochrany osobních údajů, základní rozbor nejdůležitějších ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které nabyde účinnosti v květnu 2018, se zaměřením na porovnání se současným právním stavem.

Předmětem přednášky pak budou nové povinnosti správců a zpracovatelů, jako například povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vést dokumentaci o zpracování, provádět posouzení vlivu na ochranu údajů ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů, i pro Českou republiku zcela nové instituty jako kodexy chování a osvědčení o ochraně osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).