registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zvláštní matrika a mezinárodní právo v matriční praxi

Variabilní symbol: 1018046
Datum konání: 19.4.2018
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Bc. Markéta Tintěrová

Vedoucí oddělení matrika Úřadu městské části Brno – střed

Akreditace u MV ČR: AK/VE-40/2017 AK/PV-66/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je vyložit úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC problematiku zvláštní matriky a souvisejících otázek a přispět tak ke zkvalitnění praktického výkonu státní správy na tomto úseku.

Program:

Zvláštní matrika

 • účel a historie zvláštní matriky
 • zápisy do zvláštní matriky – podklady pro zápis

 

Mezinárodní právo soukromé a procesní

 • vybraná ustanovení zákona ve vztahu k matriční agendě
 • dvoustranné a vícestranné smlouvy a dohody o úpravě právních vztahů ve věcech občanských a rodinných
 • konzulární úmluvy uzavřené mezi ČR a některými jinými státy, metodické pomůcky, způsob použití v praxi
 • úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – Apostilla
 • Evropská úmluva o zrušení ověřování listin – Rada Evropy
 • nařízení rady ES o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti

Platnost veřejných listin

 • pojem veřejná listina
 • podmínky a pravidla pro uznávání cizozemských listin na území České republiky

Uznávání cizozemských rozsudků

 • Rozvody
  • Vyhláška MZV č. 131/1976 o úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení   manželského soužití
  • nařízení rady ES o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
 • Rozsudky o určení a popření otcovství
 • Rozhodnutí o změně jména a příjmení

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).