registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Problematika památkové péče v praxi

Kurz bude v době konání akreditovaný, akreditace MVČR, 8 hodin.

Variabilní symbol: 1218028
Datum konání: 27.3.2018
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Školicí prostory společnosti HERTIN s. r. o.
Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Hana Talli Hlubučková

Grantový specialist, odborná lektorská činnost v oboru péče o kulturní dědictví, marketing a management památek.

2007 - Obnova a rozvoj venkova s ohledem na kulturní dědictví při České zemědělské univerzitě v Praze - diplomovaný kurz

Přednášky v rámci archeologických konferenci:

  • Archeologie a nový památkový zákon
  • Uplatnění a aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxe
  • Zákon o státní památkové péči a předpisy související ve vztahu ke zdravotně znevýhodněným

 

Cena kurzu: 1720,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Program:

1.      Úvod do problematiky památkové péče, historie ochrany kulturního dědictví na území ČR a souvislosti navazující na současný zákon o  památkové péči 

2.      Zákon o památkové péči ve vztahu k majiteli kulturní památky, majitel památky versus památkáři. § 9 a následující, pojmy péče, nepéče , příklady z praxe

3.      Obnova kulturní památky a její úskalí,  - § 14 odst. 1 zákona o  památkové péči ve znění pozdějších předpisů

4.      Mezioborová spolupráce při obnově kulturní památky a péči o kulturní dědictví - zákon 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a další předpisy, příklady z praxe

5.      Stručná charakteristika vztahu stavebního zákona a zákona o památkové péči

6.      Zákon o památkové péči a archeologické dědictví - základní pojmy, úvod do problematiky, výtěžnost archeologických výzkumů, archeologie ve vojenských újezdech, forenzní archeologie v souvislosti s péčí o vojenské a válečné hroby, příklady z praxe

7.      Památky pro každého, zákon 20/1987 Sb. o památkové péči ve znění pozdějších předpisů a problematika stavebních a dalších  úprav kulturních památek vstříc zdravotně znevýhodněným – základní pojmy, úvod do problematiky, hrad ve Staré Ľubovni a zámek Svijany, hrad Rotštejn a další  - příklady z dobré praxe

8.      Shrnutí, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).