registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny

Variabilní symbol: 1518036
Datum konání: 21.6.2018
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor:
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0291-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastník tohoto vzdělávacího programu:

 • zná základní právní úpravu standardů sociálně-právní ochrany a právní terminologii;
 • na standardizaci sociálně-právní ochrany dítěte nahlíží z perspektivy zájmu a potřeb dítěte
 • zná podrobně obsah jednotlivých standardů
 • zná postupy při zavádění standardů sociálně-právní ochrany
 • je seznámen s praktickými příklady z praxe;
 • dokáže rozlišit standardy platné pro orgány sociálně-právní ochrany od standardů poskytovatelů sociálních služeb a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany
Program:

Úvod: lektoři, kurz a jeho cíle, účastníci,
 

Orgán SPOD jako správní orgán, základní zásady činnosti správního orgánu. Účel zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany, význam systematické práce s rodinami a dětmi, cíle sociálně-právní ochrany

Obsah a podrobný výklad standardů:

 • místní a časová dostupnost
 • prostředí a podmínky
 • informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • personální zabezpečení výkonu SPOD
 • přijímání a zaškolování
 • profesní rozvoj zaměstnanců
 • prevence; přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu; jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte
 • kontrola případu
 • rizikové a nouzové situace
 • dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • vyřizování a podávání stížností
 • návaznost výkonu sociálně-právní ochrany na další subjekty
 • Postupy při zavádění standardů, příklady dobré praxe, rizika při zavádění systému, role jednotlivých aktérů
 • Další typy standardů kvality v sociální oblasti, odlišnosti a shodné prvky se standardy sociálně-právní ochrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).