registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Postup při ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce

Kurz je podaný k akreditaci, rozhodnutí očekáváme v těchto dnech

Variabilní symbol: 1218046
Datum konání: 29.8.2018
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Školící prostory Olomoucké pobočky VCVS ČR, o. p. s. - budova MEI, 2. patro
Mariánská 4, 779 00 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek

Více než dvacet let působí jako právník ve státní správě a má bohaté zkušenosti z oblasti správního a občanského práva.

Cena kurzu: 1720,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Program:
  • Stručný výklad zákona o obcích, zákona o krajích a provedených novelách.
  • Úkoly orgánů obce před skončením volebního období – co, jak a kdy.
  • Postavení a úkoly starosty do ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
  • Příprava a průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva obce po volbách – co, jak a kdy, volba výborů zastupitelstva obce.
  • Vybraná ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vznik popř. zánik mandátu člena zastupitelstva obce, neslučitelnost s výkonem jiných funkcí).
  • Vybraná ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
  • Vztahy mezi orgány obce a orgány kraje.
  • Výklad vybraných částí zákona o obcích zvláště důležitých pro činnost zastupitelstva obce, rady obce, starosty, výborů zastupitelstva a komisí rady, obecního úřadu.
  • Dotazy a diskuze.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).