registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči

Variabilní symbol: 1522011
Datum konání: 1.12.2022 - 2.12.2022
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová
 • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
 • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
 • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
 • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
 • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
 • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1415-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 4100,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář je zaměřen na praxi odborníků, kteří pracují s rodičovskými konflikty. Cílem semináře je seznámit účastníky s komunikačními technikami, které ve své praxi mohou využít k efektivnějšímu zvládání komunikace s rodiči nezletilých dětí. Seminář seznamuje účastníky s mediačními a facilitačními nástroji, které mohou ve své praxi absolventi sami použít v případech, kdy budou jednat s klienty a nebo budou v situaci, kdy je nutné,  aby vystupovali jako prostředníci mezi klienty ve sporu. Účastníci si osvojí mediační i facilitační techniky a dovednosti. Účastníci získají ucelené informace o možnostech využití mediace i facilitace v jejich praxi a budou znát limity služeb.

Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s komunikačními technikami efektivní komunikace ve vyhrocených sporech, posílí tak své komunikační dovednosti, aby efektivně zvládali a usměrňovali komunikaci s rodiči nezletilých dětí. Účastníci získají ucelené informace o využití mediace a facilitace případových konferencí v rodičovských sporech o děti. Účastníci si prohloubí informace o možnostech využití mediace a facilitace konkrétně ve své praxi, budou umět rozeznat, ve kterých situacích je vhodná mediace či facilitace.

Program:

1. den 1. Úvod. Komunikace jako nástroj sociálního pracovníka a bariéry v komunikaci s klientem

 • Představení, korekce očekávání účastníků.
 • Komunikace - složky komunikace.
 • Jaké bariéry komunikaci brání a jak se v komunikaci s klientem projevují.

2. Teorie konfliktu, přístupy sociálního pracovníka ke konfliktům

 • Konflikt - jeho fáze a vývoj.
 • Vnímání konfliktu - prožívání a chování lidí v konfliktu.
 • Jaké jsou způsoby řešení konfliktů - jejich projevy a důsledky.

3. Mediace jako metoda

 • Co je mediace.
 • Co je cílem mediace.
 • Průběh mediace - seznámení s jednotlivými fázemi procesu mediace.
 • Výsledek mediace - jak vzniká a jak vypadá mediační dohoda.
 • Co je jejím obsahem, jaké by měla splňovat parametry.

4. Role mediátora

 • Úkoly mediátora během mediace - popis jeho činnosti.
 • Principy mediace, kterými se mediátor řídí - dobrovolnost, důvěrnost, nestrannost.
 • Popis jednotlivých principů a konkrétní příklady z praxe.
 • Etika mediátora - jak je v současné době nastavena etika mediace a jak se projevuje v konkrétních situacích.

5. Nástroje a dovednosti mediátora využitelné při komunikaci s rodiči nezletilých dětí

 • Techniky aktivního naslouchání - ukázka jednotlivých technik na příkladech z praxe.
 • Práce s emocemi v konfliktních situacích.
 • Praktický nácvik jednotlivých dovedností.

2. den 6. Facilitace a role facilitátora

 • Co to je facilitace, jaký je její cíl.
 • Role a úkoly facilitátora.

7. Facilitované setkání

 • Základní kroky facilitovaného setkání - příprava, agenda (program), zahájení setkání, provázení celým procesem, ukončení, dohoda o konkrétních výstupech, zhodnocení průběhu setkání se zadavatelem.

8. Nástroje facilitátora

Proces řešení problémů, intervenční zásahy facilitátora, problematické chování účastníků, metody sběru, třídící a rozhodování.

9. Nástroje a dovednosti facilitátora využitelné při komunikaci s rodiči nezletilých dětí

Ukázky jednotlivých technik na příkladech z praxe.
Praktický nácvik jednotlivých dovedností.

10. Možnosti využití mediace a facilitace v rodičovských sporech. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).