registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech

Variabilní symbol: 1522032
Datum konání: 11.10.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Jipka moje jazykovka, s.r.o.
Karlínské náměstí 225/8, 186 00 Praha 8 Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
  • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
  • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
  • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
  • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2020/0369-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Nejlepší zájem dítěte, slyšení dítěte, zjišťování názoru, právní význam  a jeho respektování je zakotveno především v Úmluvě o právech dítěte, Evropské úmluvě o výkonu práv dětí a promítnuté do řady zákonů a judikatury. Povinnost informovat dítě o jeho právech, včetně práva vyjádřit svůj názor přísluší především rodičům ale také institucím a orgánům uvedeným v příslušných právních předpisech. V případě, že se řeší nějaká složitá situace dítěte nebo v rodině, kde nezletilé dítě vyrůstá, může dítě samo bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte požádat o pomoc instituce uvedené v zákonech. Pokud je dítě rozumově a volně vyspělé natolik, že je schopné vyjádřit svůj názor na věc, má se na jeho názor, přání a pocity brát zřetel. Na kurzu se bude prezentovat aplikace právních předpisů a judikatury orgány sociálně-právní ochrany dětí a soudů ve vztahu ke častým situacím, které se řeší, avšak s rozdílnými přístupy, někdy i bez ohledu na nejlepší zájem dítěte.  

Obsah programu na osvědčení: právní rámec tématu, aplikace právních předpisů a judikatury v konkrétních situacích, příklady dobré a špatné praxe

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolventi kurzu získají informace nejen o právní úpravě slyšení a zjišťování názorů dítěte a jejich právním významu ve vztahu k respektování nejlepšího zájmu dítěte ale také o judikatuře, zejména Ústavního soudu. Dále prostřednictvím kazuistik a případových studiích budou absolventi společně diskutovat nad možnostmi zjišťování a respektování názoru dítěte v konkrétní situaci. Protože některé případové studie jsou již skončené, budou mít absolventi i možnost získat informaci, jak se soud nebo orgán sociálně právní ochrany v určité situaci zachoval a jak pracoval s názorem dítěte.

 

 

Program:

1. Úvod

  • Seznámení s účastníky a jejich očekávání.

2. Právní rámec tématu kurzu

  • Právní úprava slyšení dítěte, zjišťování názoru dítěte a jeho právního významu ve vztahu k nejlepšímu zájmu dítěte.

3. Aplikace právních předpisů a judikatury v konkrétních situacích

  • Řešení kazuistik a případových studií zaměřených na postupy soudů a orgánů sociálně-právní ochrany při rozhodování o dětech nebo řešení ohrožených dětí v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí, příklady dobré a špatné praxe.

4. Závěr semináře

  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).