registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s klienty v dluhové pasti

NOVINKA

Variabilní symbol: 1022055
Datum konání: 26.5.2022
Čas: 8:30 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Gabriela Šťastná
 • Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2011.
 • Je samostatnou advokátkou a ve své praxi se věnuje občanskému i trestnímu právu. Převážně se specializuje na problematiku exekucí a to jak z pohledu dlužníků, tak věřitelů.
 • Má zkušenosti s výukou základů práva, organizace a metodiky v rámci organizace Junák.
 • Dlouhodobě spolupracuje s několika neziskovými organizacemi věnujícími se pomoci sociálně slabým rodinám.
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1047-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Základní orientace v dotčené právní problematice, představa o průběhu soudního řízení a průběhu vymáhání pohledávek v Česku, posílení kompetencí pro práci s klienty

Program:

1. Úvod, hospodaření domácnosti

 1. Seznámení s účastníky, očekávání.
 2. Hospodaření a práce s rodinným rozpočtem, prevence zadlužení.

2. Smlouvy

 1. Co je vlastně smlouva?
 2. Na co si dát pozor?
 3. Co s již uzavřenou smlouvou?
 4. Obchodní (smluvní) podmínky.

3. Nekalé obchodní praktiky

 1. Uzavírání smluv po telefonu, podomní prodej, manipulativní obchodní techniky - příklady konkrétních typů podvodných či nemorálních postupů.

4. Ochrana spotřebitele, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Práva spotřebitele v OZ, zákon o ochraně spotřebitele a zákon o spotřebitelském úvěru, ochrana spotřebitele, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

5. Práce s klientem

 1. Zásady práce s klienty ohroženými dluhy, analýza situace klienta, základní typy klientů v dluhové pasti. 

6. Pohledávka

 1. Pohledávky, její skladba a vlastnosti (jistina, úroky, splatnost, vykonatelnost).

7. Soudní řízení

 1. Průběh soudního řízení a základní pojmy (žaloba, platební rozkaz, rozsudek, opravné prostředky).

8. Výkon rozhodnutí

 1. Základní informace o vymáhání pohledávek, způsoby výkonu rozhodnutí (exekuce), nezabavitelné částky a věci, obrana v exekuci.

9. Insolvence. Závěr

 1. Základní informace o insolvenčním řízení s důrazem na oddlužení - význam, aktuální praxe, podmínky a průběh.
 2. Závěr, diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).