registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu dítěte

Kurz akreditován i u MV ČR

Variabilní symbol: 1022057
Datum konání: 3.11.2022
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Markéta Klečková
 • lektorka, sociální pracovnice, psychoterapeutka, psycholožka, mediátorka
 • více než 15letá praxe v sociálních službách (sociálně vyloučené lokality, rodiny s dětmi, lidé s duševním onemocněním apod.), metodické vedení týmů -  zavádění standardů kvality sociálních služeb, pracovala též v manželské a rodinné poradně
 • zaměřuje se též na koordinovanou spolupráci s jednotlivci, rodinami a odborníky – organizuje a facilituje případové, interaktivní a rodinné konference
 • ve své praxi vychází především ze systemického přístupu, přístupu zaměřeného na řešení
Lektor 2: Lenka Šimková
 • Lektorka a konzultantka, jako sociální pracovnice působila více jak 20 let v oblasti sociálních služeb a také pracovala v manželské poradně či na krizovém telefonu.
 • Zkušenosti s prací na telefonu aktuálně využívá u klientů na Národní lince pro pomoc v závislostech.
 • Teoreticky vychází ze systemického přístupu, školí pomáhající profesionály v krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programech, rozvíjí mentoring pro sociální pracovníky.
 • Ráda lektoruje interaktivní programy, její odborné příspěvky je možné najít např. v internetovém magazínu Sociální revue.  
 • Motto: " Bez vlastní práce s klienty se lektor neobejde."
Akreditace u MPSV ČR: A2019/1432-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent kurzu má základní povědomí o tom, jak v rámci vyhodnocování situace dítěte samostatně zpracovat analýzu nenaplněných potřeb dítěte a rodičovských kompetencí, určit ochranné a rizikové faktory v situaci dítěte a na základě těchto znalostí a dovedností pak  spolu s dítětem a jeho rodinou vytvořit individuální plán ochrany dítěte. Absolvent kurzu má rovněž  základní přehled o tom, jakým způsobem v rámci IPOD pracovat s formulováním stanovených cílů.

Program:

1. Úvod

 • Představení lektorů, účastníků, očekávání od kurzu, pravidla kurzu.
 • Představení modelové kazuistiky z práce OSPOD, část zpracovaná k vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny.

2. Proces vyhodnocování a analýza

 • Proces vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, shrnutí jednotlivých fází vyhodnocování.
 • Teoretické informace k analýze, rozdíl mezi popisem jednotlivých oblastí a analýzou.
 • Práce s formulacemi.

3. Práce s analýzou - kazuistiky

 • Praktikování - analýza předložené kazuistiky, práce s rizikovými a ochrannými faktory a rodičovskými kompetencemi.

4. Principy IPOD, praktické postupy

 • IPOD - teoretické informace k individuálnímu plánování, prioritizace, praktické ukázky příkladů, užitečné postupy formulování cílů.

5. IPOD k modelové kazuistice

 • Praktická cvičení - vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte k modelové kazuistice - práce ve skupinách

6. Závěr

 • Závěr kurzu - shrnutí probrané látky.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).