registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Organizace případových a interaktivních konferencí aneb Jak zlepšit jejich praxi?

NOVINKA

Variabilní symbol: 1022074
Datum konání: 29.11.2022
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Veronika Kandelová
 • Vystudovala obor Sociální pedagogika a poradenství na Filozofické faktultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2018 pokračuje na téže fakultě v navazujícím magisterském programu zaměřeném na makro sociální práci a sociální politku v řízení v sociální práci.  
 • Od dubna 2019 působí jako zástupkyně ředitele pro klientské programy v IQ Roma servis, z.s.
 • Od roku 2012 vykonává lektorskou činnost a působí jako organizátor a facilitátor případových konferencí a IPK v Diversitas, s.r.o. Brno.
 • Organizuje případové a interaktivní konferencfe - zaměřené na spolupráci s OSPOD a NNO, organizuje setkání a přípravu účastníků, školení v oblasti organizace případových konferencí - více než 70 hodin odškoleno. Facilitace případových konferencí - absolvování 5 denního výcviku facilitace, zkušenost s nejrůznějšími typy složení případových konferencí, školení v oblasti facilitací - odškoleno více než 70 hodin. 
Lektor 2: Mgr. Markéta Klečková
 • lektorka, sociální pracovnice, psychoterapeutka, psycholožka, mediátorka
 • více než 15letá praxe v sociálních službách (sociálně vyloučené lokality, rodiny s dětmi, lidé s duševním onemocněním apod.), metodické vedení týmů -  zavádění standardů kvality sociálních služeb, pracovala též v manželské a rodinné poradně
 • zaměřuje se též na koordinovanou spolupráci s jednotlivci, rodinami a odborníky – organizuje a facilituje případové, interaktivní a rodinné konference
 • ve své praxi vychází především ze systemického přístupu, přístupu zaměřeného na řešení
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1279-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent získá povědomí o základních informacích o případové a interaktivní konferenci, jejich cílech, specifikách i možností využití v praxi. Seznámí se s dílčími fázemi a rolemi v realizaci případových (interaktivních) konferencí – kontraktu se zadavatelem, organizací setkání, facilitací setkání a vyhodnocením průběhu realizace. Dále se seznámí s principy, ze kterých je vhodné při realizaci této metody vycházet. Kriticky zhodnotí příklady dobré i méně dobré praxe, přičemž si definuje základní opatření pro kvalitní, smysluplnou realizaci případové konference, s ohledem na její původní cíle (tvorba individuálního plánu, participace, bezpečí a zplnomocnění klienta). V rámci praktikování (práce ve skupinách, modelové situace) si prakticky rozvíjí dovednosti potřebné pro přípravnou fázi případové (interaktivní) konference.

Program:

1. Úvod

 • Seznámení účastníků, představení cíle a obsahu programu, očekávání účastníků, organizační informace.

2. Metoda případové konference - definice

 • Základní představení metody případové (interaktivní) konference, její cíle, specifika, využití v praxi.

3. Dílčí fáze realizace případových konferencí

 • Dílčí fáze a role realizace případové (interaktivní) konference - kontakt, organizace, facilitace setkání, vyhodnocení průběhu realizace.
 • Rizika dublování některých rolí.

4. Příprava případové konference - rozvíjení dovedností

 • Představení základních principů, ze kterých je vhodné při realizaci případových (interaktivních) konferencí vycházet.
 • Participace klienta v celém procesu.
 • Opatření, která tyto principy v praxi podporují.
 • Kritické zhodnocení příkladů dobré i méně dobré praxe.

5. Příprava případové konference - rozvíjení dovedností

 • Praktické rozvíjení dovedností potřebných pro přípravnou fázi případových konferencí - kontrakt se zadavatelem a organizace setkání (kdo, co, kdy a jak). S ohledem na důležité principy kvalitně realizovaných případových konferencí (partnerství, participace, informovanost, bezpečí atd.).

6. Závěr

 • Ústní ověření znalostí účastníků. Zhodnocení programu.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).