registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Náhradní rodinná péče a identita dítěte

Variabilní symbol: 1022080
Datum konání: 22.11.2022
Čas: 8:30 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0606-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastníci se naučí orientovat v problematice utváření a významu identity v životě jedince, absolvují cvičení uvědomění si vlastních rolí a hodnot, naučí se jak dochází k formování identitya dítěte v NRP. Seznámí se s možnostmi práce s příběhem dítěte a naučí se řešit modelové situace v této oblasti.

Program:

1. Úvod

  • Představení lektora kurzu a jeho cílů a účastníků, očekávání účastníků a jejich zkušenosti.

2. Utváření, význam a druhy identity v životě jedince

  • Cvičení - uvědomění si vlastních rolí a hodnot.

3. Identita dítěte v NRP

  • Formování, vliv negativních zážitků - kazuistiky.

4. Práce s příběhem dítěte

  • Možnosti práce s pozitivními i negativními aspekty příběhu.
  • Diskuse nad praxí účastníků.

5. Modelové situace práce s příběhem dítěte

  • Modelové situace práce s příběhem dítěte.

6. Závěr

  • Rekapitulace, odpovědi na dotazy účastníků

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).