registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o registru smluv

Variabilní symbol: 0822058
Datum konání: 10.11.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.

Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha - ředitelka odboru práva na informace

Akreditační komise MV ČR 2002 - 2011, posuzování a schvalování vzdělávacích programů, členka

Institut pro místní správu,

Benešov - lektorka obecné části ZOZ od 2011

Dozorčí rada Diakonie ČCE - členka, od roku 2005, předsedkyně od roku 2011

Portimo, o.p.s. - předsedkyně sdružení a následně správní rady od roku 1995

Nadace Roberta Bosche - členka hodnotící komise programu Partnerství měst Polska, Německa a ČR (2001-2005)

Kandidátka Senátu Parlamentu ČR na veřejného ochránce práv 1999,

Kandidátka prezidenta V. Havla na zástupkyni veřejného ochránce práv 2000

Kandidátka nejužšího výběru náměstka ministra vnitra pro státní službu 2015

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2100,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je seznámit úředníky, vedoucí úředníky s povinnostmi zveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a s právní úpravou registru smluv, která se opírá o zákon o svobodném přístupu k informacím a má vztah k zákonu o zadávání veřejných zakázek, o územních rozpočtech. Současně účastníky upozorní na interní směrnice a personální aspekty související s touto činností na úřadech.

Program:

1. Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů
2. Povinné subjekty
3. uveřejňované dokumenty

 • dodatky smluv
 • objednávky
 • rámcové smlouvy
 • formáty smluv
 • způsob zveřejnění

4. informační systém registru smluv

 • aplikační rozhraní
 • metadata

5. Výjimky z povinnosti uveřejnění

 • obecné výjimky stanovené přímo zákonem o registru smluv
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • obchodní tajemství
 • osobní údaje

6. Následky uveřejnění, zrušení smlouvy a její oprava
7. interní směrnice k registru smluv a personální aspekty
8. Procesní model zákona o registru smluv


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).