registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vedení správního spisu při správních řízeních v sociální oblasti s uvedením souvislostí s archivnictvím a se spisovou a skartační službou

Variabilní symbol: 1522086
Datum konání: 30.9.2022 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
 • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
 • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
 • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
 • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
 • radní Jč. kraje (2000-2006)
 • starosta města Písek  (1998-2006)
 • místostarosta města Písek (1994-1998)
 • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR: AK/PV-261/2022 AK/VE-135/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit úředníky oprávněné k vedení správního řízení v sociální oblasti s jejich povinnostmi při vedení správního spisu dle správního řádu a zvláštních složkových předpisů a seznámit je s návaznostmi vedení správního spisu na spisovou a skartační službu a výběr archiválií v rámci jejich úřadu a s jejich povinnostmi dle zákona o archivnictví a prováděcí vyhlášky. Cílem je i seznámení těchto úředníků s pravidly oběhu dokumentů v rámci úřadu jako původce dokumentů.

Program:

1. Základní úprava spisové služby, skartační řízení, důležité pojmy

 • Spisová, skartační služba a používání správního řádu v sociální oblasti
 • Právní úprava
 • Výkon spisové služby
 • Průvodce a jeho povinnosti
 • Dokumenty
 • Spisový a skartační řád
 • Způsoby tvorby spisu (priorace, sběrný arch)
 • Skartační plán, skartační znak
 • Elektronická a listinná spisová služba

2. Tvorba spisu, náležitosti spisu, nakládání s dokumenty

 • Příjem dokumentů
 • Rozdělení dokumentů uvnitř úřadu
 • Označení dokumentů
 • Evidence dokumentů – evidenční pomůcky
 • Vyřizování dokumentů
 • Vyhotovování dokumentu původcem, stejnopisy, druhopisy
 • Podepisování dokumentů, razítka a certifikáty
 • Odesílání dokumentu
 • Ukládání dokumentu
 • Skartování
 • Kontrola výkonu spisové služby, přestupky

3. Vedení správního spisu

 • Součásti správního spisu, sběrný arch
 • Podání
 • Protokoly
 • Záznamy
 • Písemná vyhotovení rozhodnutí (typy usnesení)
 • Vedení částí písemností mimo správní spis
 • Nahlížení do spisu
 • Plné moci
 • Podklady pro rozhodování
 • Důkazní prostředky
 • Doručování, doklady o doručování ve spisu
 • Další pro vedení spisu důležité dokumenty
 • Opravné prostředky a vedení a postoupení spisu
 • Vyznačování právní moci a vykonatelnosti

4. Shrnutí učiva, dotazy a praktické příklady

 • Nejčastější chyby při vedení správního spisu
 • Praktické příklady eliminace chyb
 • Dotazy

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).