registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Trénování paměti se seniory

Variabilní symbol: 1522096
Datum konání: 27.9.2022
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Lída Charvátová
 • Lektorka měkkých dovedností, publicistka a copywriter.
 • V letech 2007-2018 působila jako lektorka, projektová manažerka ve společnosti Positive, s.r.o., kde připravovala a realizovala tréninkové programy v oblasti měkkých dovedností.
 • Je absolventkou Západočeské univerzity v Plzni ve studijním programu Teorie a filosofie komunikace.
Akreditace u MPSV ČR: A2020/1219-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Proč trénovat paměť bez ohledu na věk, a to nejen u sebe, ale i u svých klientů? Jelikož neexistuje jediný, všeobsažný způsob jak paměť zlepšovat, nabízí tento kurz různé způsoby, jak lze paměť posilovat. V kurzu se účastníci dozví jak paměť pracuje, co vše ji ovlivňuje a provede účastníky technikami tréninku paměti. Nabídne jim praktické rady a typy jak si naprojektovat hodinu tréninku paměti pro své klienty a jak s nimi pracovat. Kurz je využitelný nejen pro pracovníky se seniory, ale i pracovníky, kteří pracují s ostatními cíl. skupinami jako např. s matkami na RD, dětmi apod.

Cíle kurzu:

Účastníci získají orientaci v technikách tréninku paměti, které mohou využít nejen pro svůj seberozvoj, ale především při práci s klienty. Rozšíří si vědomosti o fungování mozku, paměti a kognitivních funkcích člověka, získají informace o tom, jak naprojektovat hodinu tréninku paměti a jak klienty motivovat, čímž si zlepší dovednosti v péči o klienty.

Program:

1. Úvod

 • Zahájení, představení, očekávání účastníků.

2. Mozek a paměť

 • Jak funguje lidský mozek a jak se ukládají informace.
 • Stárnutí a kognitivní funkce mozku.
 • Pravá a levá hemisféra.
 • Paměť krátkodobá a dlouhodobá.
 • Sématická a epizodická paměť.
 • Pozornost a koncentrace.
 • Pohyb a aktivní životní styl.
 • Typy, jak udržet mozek v kondici.

3. Trénink paměti a zdravé stárnutí u seniorů

 • Specifika trénování paměti u seniorů.
 • Příklad, jak sestavit tréninkovou lekci.

4. Mnemotechniky I.

 • Základní principy trénování paměti, představení paměťových technik (mnemotechnik) a metod.

5. Mnemotechniky II.

 • Zapamatování si pomocí kategorizace, akronym, akrostik, metody loci a pomoci příběhu.

6. Mnemotechniky III.

 • Zapamatování si čísel, jmen a tváří.

7. Závěr - Shrnutí, zpětná vazba, ukončení


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).