registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění

Náhradní termín za 3.11.

Variabilní symbol: 1522098
Datum konání: 23.2.2023
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-215/2017 AK/VE-118/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků a vedoucích úředníků územních samosprávných celků, kteří se zabývají přípravou rozpočtu, jeho sestavováním, vydáváním metodických pokynů souvisejících s rozpočtem, schvalováním, dodržováním čerpání rozpočtu, přezkoumáním, přestupky související s dodržováním čerpání rozpočtu a další činností související se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který je základním právním předpisem, kterým se řídí finanční hospodaření územních rozpočtů, příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. 

 

Program:

1. Rozpočet

 • sestavení, schválení

2. Střednědobý výhled rozpočtu

 • sestavení, údaje, zveřejnění

3. Peněžní fondy

 • zřízení, účel, zdroje, druhy fondů

4. Rozpočtové provizorium

 • pravidla
 • výdajové priority
 • doba trvání

5. Změny rozpočtu, rozpočtová opatření

 • důvody změny
 • schválení,
 • zveřejnění

6. Závěrečný účet

 • plnění
 • další finanční operace
 • přezkoumání
 • projednání, zveřejnění

7. Porušení rozpočtové kázně
8. Přestupky
9. Organizační složky zřízené územními samosprávnými celky
10. Finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí
11. Dobrovolné svazky obcí
12. Příklady z praxe diskuze, odpovědi na dotazy


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).