registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sebepoškozování, sebevraždy

Kurz akreditován i u MV ČR

Variabilní symbol: 1022128
Datum konání: 4.10.2022
Čas: 8:30 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
  • Odborná praxe: Národní ústav duševního zdraví, 1. Klinika Adiktologie l.LF Uk, international Traing Center-Erasmus plus, Institucionální a preventivní výchova-speciální školství.
  • Vzdělání a praxe: EMCDDA v Lisabonu, Léčba, prevence závislostí a edukace (Department Menthal Health, Johns Hopkins University-USA,
Akreditace u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílové kompetence:absolvent získá základní informace a dovednosti formou informované intervence. Porozumí souvislostem a získá hlubší vhled a rozdíly kontextu sebepoškozování a sebevražedného jednání. Na základě kazuistik z praxe a sdílení zkušeností absolvent získá nové odborné kompetence a zvýší si profesní dovednosti.
Kurz obsahuje jak teoretické, tak praktické části, které se navzájem prolínají. Teoretická část se dotkne témat:
• definice, formy, důvody a rizikové faktory (např. traumatické zážitky apod.) sebepoškozování u dětí a mladistvýcha motivy a rozdíl v sebevražedném chování
• možnosti prevence, léčby a terapie v prostředí ČR (medikace, psychoterapie, psychosociální pomoc)
• možnosti intervencí, např. práce s úzkostí, krizová intervence, relaxační a expresivní metody apod.

 

Program:

1. Terminologie, definice

  • Definice, formy, důvody, rizikové faktory sebepoškozování.

2. Prevalence sebepoškozování

  • Prevalence sebepoškozování v ČR a v zahraničí, typologie klientů a forem, metody, kulturně historický kontext.

3. Diagnostika, nástroje intervence

  • Základní diagnostické nástroje, klasifikace, možnosti praxe.

4. Sebevražedné chování

  • Definice, terminologie, rozdíl u záměrného sebepoškozování a sebevražedným chováním.

5. Prevalence sebevraženého chování

  • Prevalence v ČR a v zahraničí.

6. Trendy, kulturní a historické souvilosti, rizikové skupiny

  • Trendy a dynamika sebevražd, rizikové skupiny a povolání, vliv kulturních a historických souvislostí na  současnost.

7. Intervence, prevence

  • Možnosti intervencí, sdílení kasuistických informací, dobrá praxe, ukázky preventivních možností.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).