registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Střet zájmů

od 1. 7. 2022 účinná novela zákona o střetu zájmů pod číslem 180/2022

Variabilní symbol: 1022140
Datum konání: 20.10.2022 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.

Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha - ředitelka odboru práva na informace

Akreditační komise MV ČR 2002 - 2011, posuzování a schvalování vzdělávacích programů, členka

Institut pro místní správu,

Benešov - lektorka obecné části ZOZ od 2011

Dozorčí rada Diakonie ČCE - členka, od roku 2005, předsedkyně od roku 2011

Portimo, o.p.s. - předsedkyně sdružení a následně správní rady od roku 1995

Nadace Roberta Bosche - členka hodnotící komise programu Partnerství měst Polska, Německa a ČR (2001-2005)

Kandidátka Senátu Parlamentu ČR na veřejného ochránce práv 1999,

Kandidátka prezidenta V. Havla na zástupkyni veřejného ochránce práv 2000

Kandidátka nejužšího výběru náměstka ministra vnitra pro státní službu 2015

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti Zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů v aktuálním znění a seznámit účastníky s účelem, předmětem a jednotlivými povinnostmi a odpovědnostmi za porušení zákona včetně souvisejících předpisů a nálezy Ústavního soudu.

Program:

1. Aktuální změny v oblasti právní úpravy střetu zájmu. Účel a předmět regulace zákona o střetu zájmů

2. Skupiny osob v postavení veřejných funkcionářů.

3. Základní povinnosti veřejných funkcionářů.

4. Oznámení

  • o osobním zájmu
  • o činnosti
  • o majetku
  • o příjmech, 
  • o darech a závazcích

5. Registr oznámení, podpůrný orgán

6. Odpovědnost za porušení zákona o střetu zájmů, nálezy ÚS

7. Předpisy související se zákonem o střetu zájmů

8. Shrnutí učiva, dotazy, výměna zkušeností a diskuse.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).