registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn

Variabilní symbol: 0822088
Datum konání: 2.9.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Dvorana_Karlovy Vary
Chebská 44, 360 06 Karlovy Vary - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na personální management na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako sociální pracovník OSPOD, poradce pro národnostní menšiny a  manažer prevence kriminality.

Lektor 2: Mgr. Jitka Černá, MSc.
 • Lektorka vykonává funkci vedoucí oddělení státní sociální podpory, dávek pěstounské péče a hmotné nouze na ÚP ČR.
 • Má 20 let praxe v lektorské činnosti v oblasti sociálního zabezpečení ČR. 
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2490,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen pro sociální pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený přehled o problematice hmotné nouze, o nepojistných dávkových systémech, a to jak v aktuálním znění, tak se zřetelem ke změnám v právní úpravě.  Významná část je věnována provázanosti hmotné nouze s ostatní legislativou. Nedílnou součástí kurzu je oblast sociální práce, spolupráce jednotlivých orgánů veřejné správy, kompetence sociálního pracovníka či využití případových konferencí. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení, řešení specifických situací osob v hmotné nouzi budou přiblíženy pomocí kazuistik a případových studií.

 

 

Cíle kurzu:
 • Absolvent kurzu se orientuje v problematice hmotné nouze.
 • Dovede poskytovat komplexní odborné poradenství klientům v příjmové nedostatečnosti.
 • Účastník získá aktuální informace o chystaných změnách právních předpisů.
Program:

1. Úvod. Systém dávek pomoci v hmotné nouzi

 1. Představení lektorů a účastníků, očekávání.
 2. Základní charakteristika - vymezení pojmu hmotná nouze, právní norma upravující pomoci v hmotné nouzi, dávky pomoci v hmotné nouzi, zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování, orgány pomoci v hmotné nouzi a jejich kompetence, osoby, které nejsou v hmotné nouzi, celkové sociální a majetkové poměry, společně posuzované osoby, zvláštní příjemce dávek, veřejná služba.

2. Provázanost hmotné nouze s ostatní legislativou

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pro osoby se zdravotním postižením,
 • dávky pěstounské péče,
 • důchody,
 • exekuce dávek.

3. Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi

 • spolupráce obcí a Úřadu práce, překrývání kompetenci,
 • sociální práce na ÚP a sociální práce na obci,
 • kompetence sociálního pracovníka,
 • standardizovaný záznam SP, JIS,
 • koordinace sociální práce,
 • případové konference,
 • komunitní plánování,
 • sociální služby v regionu,
 • projekty "Obědy do škol a Potravinová banka"
 • opatření obecné povahy a jeho důsledky v praxi. 

 

4. Chystané změny s ohledem na novely právních předpisů, rozhodování Ústavního soudu, stanoviska veřejné ochránkyně práv

 • chystané novely zákona o pomoci v hmotné nouzi (např. poskytování poukázek v rámci příspěvku na živobytí),
 • zákon o sociálním bydlení,
 • otázka zvýšení částek životního minima,
 • návrh na zrušení opatření obecné povahy a další změny dle aktuální situace v legislativě.

5. Kazuistiky a případové studie, závěr

 • Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení, řešení specifických situací osob v hmotné nouzi.
 • Kazuistiky a případové studie z bohaté praxe lektorek.
 • Zodpovězení otázek a odpovědí k probranému tématu.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).