registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy

Variabilní symbol: 0822089
Datum konání: 11.10.2022 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: ON_LINE (MS Teams)
, On-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0358-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Kurz je zaměřen na seznámení se základními pojmy teorie citového pouta, vývoj citového pouta a faktory, které jej ovlivňují. Dále se účastníci seznámí s následky nepříznivého vývoje, poruchami citového pouta a jejich jednotlivé typy a projevy. V praktické části budou účastníci seznámeni s možnostmi poradenské a terapeutické práce zaměřené na posilování citového pouta mezi pečovatelem a dítětem. Zároveň budou informováni o limitech a rizicích tohoto terapeutického přístupu, zejména s důrazem na setting, který umožňuje vytvoření základního bezpečného rámce. Pro praktickou ilustraci jsou využívány poznatky z praxe lektora, diskuse nad případy účastníků, příklady terapeutických intervencí.
Cíle kurzu:
Absolvent zná teorii attachmentu, chápe význam citové vazby pro rozvoj dítěte, rozlišuje typy a poruchy attachmentu, je seznámen s vlivem poruch attachmentu na dítě a ví jaký zvolit přístup k dítěti s poruchou attachmentu, získá příklady výchovných situací v rodině a absolvuje nácvik modelových výchovných situací.
Program:

1. Úvod. Teorie attachmentu

  • Seznámení s účastníky, očekávání.
  • Pojem attachment - citová vazby, attachmentové chování, význam cítové vazby pro rozvoj dítěte.

2. Typy a poruchy attachmentu

  • Typy attachmentu a jejich poruchy, rozložení typů attachmentu v populaci, mozek a attachment.

3. Vliv poruch attachmentu na dítě

  • Oblasti problémového fungování v důsledku poruchy attachmentu, vnitřní pracovní model dítěte, Harlowovy experimenty.

4. Utváření bezpeční vztahové vazby v raném věku

  • Význam hry, pláči, podnětové stimulace u dítěte kojeneckého věku.

5. Přístup k dítěti s poruchou attachmentu

  • Bezpečná základna, intersubjektivita, emoční vyladění, hravost, empatie, zvědavost, přijetí pocitů vs. chování dítěte.

6. Terapeutické rodičovství - příklady výchovných situací v rodině

  • Principy terapeutického rodičovství, praktická doporučení pro výchovné situace, odborná podpora rodičů, nácvik modelových výchovných situací.

7. Závěr

  • Shrnutí, diskuse, zpětná vazba od účastníků popř. lektora

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).