registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Specifika práce s romskou rodinou

Variabilní symbol: 1022134
Datum konání: 13.10.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Elena Mešková
 • Pracuje jako mediátorka, facilitátorka a lektorka mediace.
 • Od roku 2011 je předsedkyní Asociace mediátorů ČR a působí jako zkušební komisař u zkoušek na zapsaného mediátora i rodinného mediátora.
 • Má za sebou stovky mediací. Věnuje se psychoterapii v páru, rodině i individuální. Ve své praxi se orientuje především na pomoci lidem v krizi při řešení náročných situací, vztahových konfliktů. Má dlouholeté pedagogické zkušenosti s mladými i dospělými.

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0459-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Absolvent vzdělávacího programu posílí své znalosti a dovednosti v oblasti komunikace a sociální práce s romskou rodinou. Bude se orientovat v postavení rodiny a dětí, hodnotovém systému Romů, jejich hlavních odlišnostech od majoritní společnosti, hlavních aktuálních problémových oblastech romské rodiny a způsobu efektivní komunikace s touto cílovou skupinou sociální práce.
Program:

1. Úvod do problematiky, společenský kontext

 • Přehled o historii, kultuře, zvycích a tradicích Romů.
 • Tradice diskriminace Romů.
 • Romština.

2. Kontext sociální práce s romskou rodinou: rodina, vztahy, postoje, postavení dětí

 • Tradice patriarchální romské rodiny,.
 • Status dětí v romské rodině.
 • Starost o vlastní zdraví (a zdraví dětí).

3. Problematické oblasti

 • Zaměstnání: dluhy, lichva, výchova dětí.
 • Postoj k penězům, vzdělávání.
 • Připravenost dětí na nástup do školy.

4. Efektivní komunikace při sociální práci s romskou rodinou. Závěr

 • Způsob komunikace Romů, odlišnosti v komunikaci majority.
 • Jak podpořit efektivní komunikaci s Romy při sociální práci.
 • Závěr - shrnutí, diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).