registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Exekuce v daňovém řízení

Variabilní symbol: 1022166
Datum konání: 2.12.2022 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
 • Od roku 1995 se intenzivně zabývá problematikou pohledávek.
 • V roce 1995 založil sdružení k řešení pohledávek CATANIA. Od roku 1999 je výkonným ředitelem ve společnosti CATANIA.CZ s.r.o. a od roku 2008 výkonným ředitelem a odborným poradcem ve firmě CATANIA GROUP s.r.o.
 • Od roku 2006 do roku 2009 byl členem předsednictva Okresní Hospodářské komory v Tachově a člen finančního výboru při Radě města Tachova, vykonával poradenskou činnost při prodeji a správě pohledávek pro městské úřady a magistráty.
 • Je spoluautorem software pro správu pohledávek - EVOLIO SP a navazují program NEMESIS. 
 • Věnuje se publikační a metodické činnosti.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-432/2020 AK/VE-295/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem programu je prohloubit orientaci účastníků semináře v problematice novely daňového řádu v roce 2020 a aktuální judikatury. Důraz bude kladen na zjišťování informací před exekucí, rozhodnutí a způsob vymáhání, jednotlivé způsoby daňové exekuce. Účastníci se také seznámí s aktuální judikaturou a metodikou daňové exekuce.

Program:

1. Novela daňového řádu v roce 2020 a 2021

 • Důraz na exekuční titul
 • Vztah k občanskému soudnímu řádu při exekuci
 • Zjišťování informací a GDPR
 • Základní registry a používání informací

2. Kdo je povinen Vám sdělit informace a jaké (banka, zaměstnavatel, úřad práce, apod.)

 • Využívání jiných zdrojů k získání informací
 • Prohlášení o majetku a jeho praktické využití

3. Rozhodnutí, zda daňová exekuce či soudní exekutor - judikatura

 • Rozhodnutí o způsobu vymáhání

4. Bagatelní pohledávky a jejich řešení

 • Nařízení daňové exekuce

5. Jednotlivé způsoby daňové exekuce

 • Přeplatky  v rámci exekuce
 • Exekuční náklady
 • Posečkání a rozložení na splátky
 • Odklad a zastavení daňové exekuce

6. Exekuce při insolvenci - jde to?

 • Co s nedobytnými pohledávkami
 • Prekluze a odpis exekuovaných pohledávek

7. Zásadní nálezy ústavního a nejvyššího správního soudu

 • Aktuální judikatura a metodika daňové exekuce

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).