registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Kronikářská praxe I.

Variabilní symbol: 1222096
Datum konání: 26.10.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Aksamit Office
Aksamitova 1071/1, 77900 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Tomáš Hromádka

Dlouholetý kronikář městské části Praha - Velká Chuchle, autor metodických publikací Kroniky (2004, 2006), Kroniky obcí (2014), Jak vést obecní kroniku v elektronické podobě s následným vytištěním (2019), šéfredaktor zpravodaje Kroniky a kronikáři.

Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 1900,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

Seminář je určen všem kronikářům, pracovníkům obecních a městských úřadů se zájmem o pokročilejší techniky práce při tvorbě zápisu do kroniky obce (vedení kroniky počítačovou formou, zpracování příloh ke kronice, vztah kronikář - obec - občané, zpracování vzpomínek pamětníků).

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit kronikáře s aktuálními novinkami v legislativě a s pokročilejšími technikami zpracování informací při tvorbě zápisu do kroniky obce v souladu se zákonem 132/2006 Sb.

Program:

1. Shrnutí platné legislativa

2. Formální úprava kroniky - novinky

3. Kronikářská identita (kronikář ve vztahu k obci a občanům)

4. Využití počítače a internetu v kronikářské práci

5. Možnosti ukládání příloh ke kronice

6. Práce s pamětníky

7. Odpovědi na otázky, diskuse a výměna zkušeností

8. Možnost konzultace vlastní kronikářské práce


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).