registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou

Variabilní symbol: 0822110
Datum konání: 29.11.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0504-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Cílem semináře je získání a prohloubení základních znalostí a postojů potřebných k přípravě, realizaci a vyhodnocování kontaktů dítěte v NRP nebo v ústavní péči s jeho biologickými příbuznými. Základem je porozumění situaci a potřebám dítěte v NRP pohledem vývojově vztahového modelu. Na něj navazuje metodická část. Ta se zaměřuje nejprve na dospělé aktéry (biologické rodiče, pěstouny, doprovázející pracovníky, mediátory), jejich úkoly, odpovědnosti, spolupráci a rizika spojená s jejich jednáním. Následuje rozbor hlavních fází realizace kontaktů, především situací, kdy je spolupráce komplikovaná. Ve všech částech jsou zdůrazněny především psychologické aspekty. Forma kurzu upřednostňuje interakci mezi lektorem a účastníky, i mezi účastníky navzájem, vytváří prostor pro sdílení zkušeností, diskusi a dotazy. Důležitým cílem je podpora integrace osobních a profesních zkušeností s teoretickými poznatky. Všechny odborné informace jsou aplikované na praktické postupy a ilustrované kazuistikami.

 

Cíle kurzu:
 • Účastníci se seznámí s vývojově vztahovým modelem shrnujícím psychologické poznatky umožňující lepší porozumění situace dítěte, které se setkává s biologickým rodičem.
 • Získají přehled o hlavních metodických příručkách kontaktu dítěte v NRP s biologickým rodičem, přínosu každé z nich.
 • Získají znalost hlavních aktérů (rolí), jejich úkolů a odpovědností, důležitosti jejich přípravy a doprovázení, možných rizik spojených s jejich rolí.
 • Získají znalost hlavních kroků procesu doprovázení kontaktu dítěte s biologickým rodičem: přípravy, realizace a vyhodnocování.
 • Budou mít příležitost prohloubit integraci osobní a profesní zkušenosti, nových teoretických poznatků a metodických vodítek.
 • V kontaktu a dialogu s ostatními účastníky upevní svou profesní identitu.
Program:

1. Úvodní část

 • Seznámení s účastníky, čekávání a cíle kurzu.
 • Význam třech zdrojů informací pro rofesní růst v pomáhajících profesích.
 • Sebezkušenostní část: vlastní zkušenost odloučení a kontak s rodiči.
 • Reflexe a shrnutí hlavních bodů, uvědomění o kontaktu dítěte s rodičem.

2. Situace dítěte

 • Vývojově vztahový model podmínek zdravého vývoje dítěte jako referenční rámec pro hodnocení vhodnosti kontaktů s biologickým rodičem.
 • Předpoklady bezpečného kontaktu dítěte s biologickým rodičem.

3. Role a odpovědnosti

 • Hlavní dostupné metodiky - stručné představení.
 • Role a odpovědnosti všech zúčastněných dospělých.
 • Čemu zejména věnovat pozornost.

4. Postup doprovázení

 • Kroky přípravy, realizace a vyhodnocování kontaktů.
 • Protektivní a rizikové faktory.
 • Kazuistiky.

5. Závěr

 • Shrnutí: hlavní principy doprovázení kontaktu dítěte s biologickým rodičem.
 • Zpětná vazby účastníků, diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).