registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Efektivní hospodaření měst a obcí - webinář

Variabilní symbol: 0822111
Datum konání: 1.12.2022 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jaroslava Kypetová
Akreditace u MV ČR: AK/PV-552/2022 AK/VE-256/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k tématu hospodaření měst a obcí v širším rozsahu než pouze o rozpočtu obce. Dílčí cíle: účastník vzdělávání ví, jak aktivně spravovat pohledávky; účastník získá informace o možnosti a riziku dluhového financování; naučí se, jak předcházet sankčním platbám. Důraz je kladen na praktické příklady, vč. odkazů na rozhodování soudů.

Program:

1. Aktivní správa pohledávek

  • Přenesená a samostatná působnost, přehled zákonných zmocnění obcí k vymáhání pohledávek např. místních poplatků, pokut, nájmů, následně důraz na konkrétní praxi, ukázky interních směrnic. 

2. Majetek jako možný zdroj neefektivity

  • Odraz majetku v rozvaze, možnosti analýzy efektivity hospodaření s jednotlivými druhy majetku, vliv majetku na příjmy a výdaje obce.

3. Předcházení sankčním platbám (dotace, zákonné povinnosti)

  • Práce s aktuální judikaturou ve věci porušení rozpočtové kázně obcí.

4. Organizace zřízené obcí - přínos nebo zátěž?

  • Přínos nebo zátěž?
  • Možnosti kontroly příspěvkových organizací ze zákona i z praxe, rizika hospodaření obchodních společností s účastí obcí, praktické příklady.

5. Rizika a možnosti dluhového financování

  • Současná právní úprava, monitoring, zadlužení ze strany MF ČR, obec jako bankovní klient.

6. Dotazy a příklady účastníků


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).