registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o sociálních službách

včetně aktualit a novinek (pozor, velká novela je zatím neznámá, ale do konání přednášky se to může změnit)

Variabilní symbol: 1222113
Datum konání: 29.11.2022
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s. r. o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0359-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1980,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Tento vzdělávací program se zaměřuje na změny, které souvisejí se zákonem o sociálních službách. Přestože se jedná o základní kurz, již se předpokládá, že účastníci vzdělávání mají určité povědomí o této problematice, neboť pro svoji kvalifikaci musí znát zákon o sociálních službách. Účastníci se seznámí s dopady jednotlivých změn a v průběhu vzdělávání se lektorka zaměří více na jednotlivá témata např. posuzování stupně závislosti, kontrola využití příspěvku, smlouvy, úhrady, detence.
Cíle kurzu:
Absolvent tohoto vzdělávacího programu: - je seznámen s dopady jednotlivých změn; - mezi specifická témata, na které se lektorka v průběhu vzdělávání více zaměří patří: Příspěvek na péči ve struktuře sociálního zabezpečení; kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti; vymezení schopností zvládat základní životní potřeby; dva instituty zvýšení příspěvku na péči; kontrola využití příspěvku na péči;příspěvek na péči v rámci EU; aktuální změny - náhled a teze k chystaným změnám; smlouvy; úhrady; inspekce.
Program:

Úvod

 • Představení lektora, účastníků, vymezení cílů vzdělávání x očekávání účastníků.

2. Zákon o sociálních službách - dopady jednotlivých změn

 • Aktuální změny.

3. Zákonem o sociálních službách podrobněji

 • Příspěvek na péči ve struktuře sociálního zabezpečení.
 • Kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti.
 • Vymezení schopnosti zvládat základní životní potřeby.

4. Zákonem o sociálních službách podrobněji (příspěvek na péči)

 • Dva instituty zvýšení příspěvku na péči.
 • Kontrola využití příspěvku na péči.

5. Zákonem o sociálních službách podrobněji (smlouvy)

 • Smlouvy a jejich specifika (podpisy, dodatky, valorizace), kdo a kdy podepíše, co má být obsahem.
 • Úhrady včetně praktických ukázek.

6. Zákonem o sociálních službách podrobněji (detence)

 • Detence v sociálních službách (vč. dosavadních zkušeností z praxe).

7. Zákon o sociálních službách - navrhované změny

 • Připravované změny: důvody změn, možné dopady, kde navrhované změny najít, proces schvalování (ve které fázi je).

8. Závěr

 • Vyhodnocení vzdělávání, evaluace.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).