registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak si opečovávat psychické zdraví, když pracujeme s lidmi: dvoudenní výjezdní seminář

Kurz bude přesunut na nový termín, aktuálně jej hledáme

Variabilní symbol: 1222213
Datum konání: 24.11.2022 - 25.11.2022 PŘESUNUTO
Čas: 10:00 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Arigone
Univerzitní 20, 779 00 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
 • Od roku 2019 lektorování na zákazku, vlastní kurzy, koučink, terapie, jóga.
 • 20 let praxe v rámci tvorby a realizace vzdělávacích a preventivních projektů pro všechny věkové skupiny, a to na místní, regionální i mezinárodní úrovni.
 • Přednáší na Univerzitě Hradec Králové, katedra sociální patologie a prevence
Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 7390,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Program:

Dvoudenní výjezdní vzdělávací akce se sestává ze dvou následujících akreditovaných seminářů:

Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích (číslo akreditace A2021/0486-SP/PC/PP/VP, délka akreditace: 8 hodin)

Obsah:

 1. Psychická zátěž a stres

Psychická zátěž a stres v osobním i pracovním životě, rozdíly, druhy stresu, stresory a jejich signální význam, stresové situace, reakce na stres, procesy v těle během stresu, projevy a příčiny stresu, co je a co není možné ve stresu, ovlivnit, chronický stres jako příčina syndromu vyhoření.

 1. Eliminace stresu

Pojmenování a zhodnocení stresorů, první pomoc ve stresových situacích, způsoby předcházení vzniku stresových situací, způsoby zvyšování odolnosti vůči stresu (jak řešit stresovou situaci, zdroje stresu a sebe), způsoby zvládání stresu a upevňování profesní i osobní stability, znalost hrozby stresu a svých možností jeho zvládání, způsoby doplňování energie.

 1. Stres a myšlení

Způsoby jak neztrácet čas nad "neovladatelným", jak nepřetěžovat nejslabší část mozku, "vyklizení" vnitřního prostoru, rychlost emocí a myšlení, způsoby překrytí zaběhlých reakcí mozku.

 1. Techniky a způsoby zvládání stresu

Práce s fyzickým tělem, fyzické a duševní protistresové techniky, emocionální techniky, práce se vztekem a smutkem, meditace, mentální a energetická cvičení, antistresové pomůcky, základy relaxace, autogenní trénink.

Psychohygiena a relaxační techniky (A2022/0313-SP/PC/VP, délka akreditace: 8 hodin)

 1. Úvod: psychohygiena

Základní pojmy, psychické nemoci, psychosomatické problémy, pracovní výkonnost a koncentrace, způsoby upevňování duševního zdraví, odolnost proti škodlivým vlivům, cesty k osobní spokojenosti, propojení témat na vykonávanou profesi, zdravý životní styl

 1. Práce s myslí

Fungování mysli, myšlenkové procesy, příklady postupů, situací včetně přístupů a řešení – situace z pracovního a osobního života, vědomé řízení životního stylu.

 1. Vědomý odpočinek

Formy a způsoby smysluplného odpočinku, jóga, autogenní trénink, formy relaxace a její zásady, příprava, postupy, zásady a způsoby meditace a koncentrace.

 1. Relaxační techniky, základ meditace a koncentrace

Praktický nácvik relaxačních technik, meditace a koncentrace včetně propojení na část kurzu věnovanou práci s myslí.

Organizace času dvoudenního setkání:

Čtvrtek 24. 11. 2022

do 9:45               příjezd a ubytování účastníků

10:00 – 12:00     první vzdělávací blok

12:00 – 12:45     oběd

13:00 – 17:00     druhý vzdělávací blok

17:15 – 19:45     welness

20:00                  večeře

Pátek 25. 11. 2022

7:30 – 8:00         snídaně

8:15 – 12:45       první vzdělávací blok

12:30 – 13:00      oběd

13:15 – 14:45      druhý vzdělávací blok

15:00                   ukončení

Cena za školení je konečná a zahrnuje veškerý servis: tedy samozřejmě včetně ubytování, občerstvení během školicích akcí, dvou obědů, večeře, parkování vozidel, ale také welness služeb.

Vzhledem k charakteru akce a omezení kapacity vycházející z akreditace MPSV, je počet účastníků omezen na dvanáct frekventantů.

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).