registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Spisová služba ve veřejné správě - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5123005
Datum konání: 21.2.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Schwaller

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie - archivnictví a pomocné vědy historické. Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuje se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. 

Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší

Akreditace u MV ČR: AK/PV-32/2022 AK/VE-18/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních informací důležitých pro řádný výkon správních činností v oblasti spisové služby. Jedná se o aktualizační seminář, který seznámí účastníky s aktuálními změnami v právní úpravě a s vývojem praxe na úseku spisové služby.

Program:

1. Aktuální změny v právní úpravě a praxi sisové služby
2. Spisová služba v kontextu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, vše v aktuálním znění
3. Spisová služba jako informační systém organizace
4. Organizace práce s písemnostmi
5. interní předpisy organizace - spisový a skartační plán
6. Příjem, třídění a označování písemností
7. Evidence běžných a utajovaných písemností
8. Oběh a vyřizování písemností
9. Podepisování a odesílání písemností
10. Ukládání písemností (způsoby a oganizace ukládání)
11. informace o stavu písemnosti nebo spisu
12. Vyřazování písemností - skartace
13. Základní informace a orchivní službě
14. Diskuse a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).