registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Orgány obcí a jejich pravomoci

Variabilní symbol: 1023002
Datum konání: 19.1.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Miroslav Veselý
Akreditace u MV ČR: AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Podrobné seznámení s činností jednotlivých orgánů obcí a jejich pravomocemi.  Poskytnutí informací o kompetencích zastupitelstva obce, rady obce, starosty a obecního úřadu v oblasti samostatné působnosti. Poskytnutí informací o právní úpravě přípravy a průběhu zasedání zastupitelstva a rady obce. Seznámení s právy a povinnostmi členů orgánů obce.  Seznámení s právní úpravou odměňování členů orgánů obcí. Exkurs do problematiky činnosti výborů a komisí jako poradních orgánů zastupitelstva a rady obce. Shrnutí poznatků z praxe a závěrů judikatury.  

Program:

1. Orgány obcí a jejich postavení

2. Práva a povinnosti členů orgánů obce

3. Zastupitelstvo obce a jeho kompetence - postavení, práva a povinnosti členů

4. Rada obce a její kompetence - postavení, pravomoci

5. Starosta obce a jeho kompetence - postavení, pravomoci podle zákona o obcích a podle zvláštních zákonů

6. Obecní úřad a jeho kompetence - postavení, pravomoci

7. Postavení obecní policie a zvláštních orgánů obce - pravomoci

8. Příprava a průběh zasedání zastupitelstva obce a schůze rady obce

9. Odměňování členů zastupitelstva a ostatních orgánů obce - nároky členů včetně odměňování

10. Postavení výborů a komisí - postavení, členství, odměňování, pravomoci

11. Poznatky z praxe MV ČR, aktuální judikatura

12. Dotazy, diskuze


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).