registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka

Variabilní symbol: 1523011
Datum konání: 9.2.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Ivana Kotrčová

Lektorka působí ve veřejné správě a dlouhodobě se zabývá problematikou centrálních registrů.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky s účelem základních registrů, s informačním systémem základních registrů. Seznámit úředníky podrobně s registrem obyvatel, s jeho vazbou na registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Dále budou seznámeni podrobně s agendou obec, stavební úřad a volební okrsky v informačních systémech územní identifikace, kde si na praktických příkladech osvojí provádění zápisů, změn, řešení reklamací stavebních objektů a adresních míst. To vše v rámci platné legislativy. Po absolvování kurzu by měl být každý účastník schopen provádět zápisy a v informačním systému územní identifikace. Měl by porozumět souvislostem mezi těmito registry. 

Program:

Základní registry obecně - cíl, druhy, právní základ, systém fungování

 Informační systém základních registrů - Registr osob, Registr obyvatel, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, Registr práv a povinností . Agendové informační systémy (AIS) a jejich vazby na jednotlivé základní registry.

Registr obyvatel (ROB) - základní informace, přístup, oprávnění

Referenční údaje. Vazby Registru obyvatel na Registr územní identifikace.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) - základní informace, přístup, oprávnění, referenční údaje, nereferenční údaje

Informační systém územní identifikace (ISUI)
Agenda obec - editační povinnosti
Agenda stavební úřad - editační povinnosti
Agenda volební okrsky - editační povinnosti
Zápis, změna , zrušení stavebního projektu
Zápis, změna, zrušení adresního místa
Zápis, změna, zrušení ulice v ISUI - podklady pro zápis, definiční čára
Provádění oprav nesprávných  údajů vedených v RUIAN
Řešení reklamací nesprávných údajů v ISUI
Součinnost s dalšími subjekty při provádění zápisů do ISUI
Praktické postupy a zkušenosti při zapisování údajů do ISUI obcí a stavebním úřadem

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).