registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny

Variabilní symbol: 5223010
Datum konání: 2.2.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2021/0131-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Sociální pracovníci se seznámí s principy vzniku a přetrvávání emočních zranění. Uvědomí si možné souvislosti současných psychických obtíží se starými událostmi. Rozšíří si povědomí o tom, jak lze (ne)konstruktivně zpracovat křivdu – seznámí se s pěti strategiemi, od pomsty k odpuštění. Zmapují si podstatu pocitů viny, falešných pocitů viny a sebezklamání - dozví se, jak je zpracovat a využít k osobnostnímu růstu. Uvědomí si důležitost pevných hranic v mezilidských vztazích.

Cíle kurzu:

Sociální pracovníci si rozšíří znalosti o možnostech léčby a samoléčby emočních zranění a o prevenci jejich vzniku. Naučí se zásady a principy odpuštění a smiřování. Získají vyšší sebedůvěru pro překonávání emočních zranění a pocitů viny. Zvědomní si vlastní techniky tvorby a posilování hranic v mezilidských vztazích. Vytvoří si základní rámcovou představu, jak pomoci druhým vyrovnat se s křivdou a pocity viny.  

Program:

1. Úvod

 • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Harmonická osobnost - soulad rozumu, emocí a těla

 • Komunikace - složky komunikace
 • Jaké bariéry komunikací brání a jak se v komunikaci s klientem projevují.
 • Duševní zdraví.
 • Teorie trojího mozku a teorie štěstí.
 • Emoční zranění, bloky, traumata.
 • Focusing.

3. Tvorba hranic ve vztazích - úvod do problematiky

 • Procesní vztah, definování hranic.
 • Prevence syndromu vyhoření, asertivita, osobní rituály, technika "Vnitřní krunýř"

4. První pomoc při emočních zraněních - úvod do problematiky

 • Pomoc sobě: strategie kontrola situace, tonglen, využití sociální podpory.
 • Pomoc druhým: aktivní naslouchání, empatický rozhovor, koučování, krizová intervence, psychoterapie.

5. Strategie zpracování křivdy - základní principy a strategie

 • Pomsta a nenávist.
 • Exprese a odžití emocí.
 • Empatie - umění a transformace díky novému úhlu pohledu.
 • Odpuštění - křesťanské a psychologické.
 • Přerámování.

6. Pocity viny - základní teze

 • Neoprávněná kritika, neoprávněný požadavek a citové vydírání - pocity viny jako následek manipulace.
 • Sebezklamání - poučení z chyb.
 • Pravé pocity viny - odpuštění sobě.

7. Závěr

 • Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).