registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti

ON LINE SEMINÁŘ

Variabilní symbol: 6123016
Datum konání: 2.2.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0753-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Po absolvování semináře budou mít absolventi kvalitní přehled o přístupu k lidem s problémem závislosti a prohloubí si dovednosti v oblasti práce s nimi. Dále se podrobněji seznámí s vlastním prožíváním člověka závislého na návykových látkách. V neposlední řadě se účastníci seznámí s příklady z praxe lektora, což významným způsobem napomůže řešení problémů z dané oblasti v jejich profesním životě.

Program:

1. Dynamika psychických procesů u závislých a zacházení s ní

 • bažení
 • prevence relapsu
 • závislostní rysy chování
 • sebepřijetí
 • sebeprosazení
 • práce s emocemi a hranicemi
 • vlastní energie

2. Problematika gamblingu

 • projevy
 • formy gamblingu
 • motivace
 • léčba
 • prevence relapsu

3. Prostředí terapeutických komunit a nástroje léčby v terapeutických komunitách, resocializace a reintegrace závislých

 • fáze léčby závislosti
 • typy terapeutických skupin
 • práce s rodinou závislých
 • překážky v léčbě závislosti
 • duální diagnózy

4. Kazuistiky

 • Kazuistiky závislých klientů, práce s kazuistikami a životními příběhy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).