registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?

Variabilní symbol: 6123019
Datum konání: 3.3.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Bc. Alena Košťáková

Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízeních a sociálních služeb, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, sociální pracovník a terapeut v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Zaměření: komplexní péče o rodinu.  

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR: A2021/0787-SP/PC/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastníci programu získají znalosti v rozlišení symptomů ADHA a traumatu u dětí a dospívajících. Sociální pracovníci rozvinou své kompetence pro vhodnou intervenci v rodině či při přímé práci s dětmi a dospívajícími, a dokáží lépe podpořit rodinu při řešení nepříznivé situace, včetně správného nasměrování na vhodnou odbornou pomoc. Pracovníci v sociálních službách pod vedením sociálního pracovníka budou vést dítě k začleňování mezi vrstevníky a společnost. Organizace (ZDVOP, SAS RD, OSPOD…..) získají informace, jak se dá situace dítěte a rodiny řešit, jak pracovat s rodinou a jakou následnou odbornou péči zvolit pro zlepšení rodinné situace. 

Program:

1. Úvod

 • Úvod, představení lektora, seznámení se s programem a účastníky.

2. ADHD jako porucha aktivity a pozornosti

 • Příznaky ADHD. Narušení pozornosti-poruch pozornosti a její projevy.
 • Motorický neklid a impulzivita.
 • Rozdíly ve vývoji a chování.
 • Etiologie a dělení ADHD.
 • Diagnostika ADHD.
 • Sociální aspekty ADHD.
 • Zásady nápravných opatření.
 • Základní přístup k hyperaktivním dětem.
 • Sociální aspekty ADHD-specifické projevy emocí a prožívání.

3. Podpůrné služby pro děti a dospívající s ADHD

 • Role zdravotnických zařízení.
 • Školská zařízení, poradny a pedagogicko-psychologické poradny.
 • Střediska výchovné péče.
 • Sociální služby – neziskové organizace.
 • Role OSPOD-ohrožené dítě, případové konference při problémech hlášených školskými zařízeními.

4. Traumata dětí, hlavní pojmy a kontexty

 • Psychické trauma, trauma a nervová soustava, okolnosti a podmínky vzniku traumatu u dětí, traumata spojená s vlivem pečujících dospělých, traumata a paměť, traumatizace ztrátou pečující osoby, trauma a vazba na blízké lidi, dlouhodobé následky dětského traumatu.

5. Vliv partnerského násilí na dětech

 • Základní pojmy k problematice, charakteristiky násilné osoby, specifické psychické projevy traumatizace dětí partnerským násilím, somatické a psychosomatické následky a pozdní následky traumatizace partnerským násilím, teorie vysvětlující traumatizaci dětí partnerským násilím.

6. Obranné a vyrovnávací strategie a diagnostika traumatu u dětí

 • Zamrznutí, popírání, únik do fantazijního světa, dezintegrace, regrese, nízké sebehodnocení, sebepoškozování, sebevražedné pokusy a sebevraždy, alkohol, drogy, kouření, zvýšený příděl jídla, absolutní poslušnost vůči dospělým, útěky z domova, fantazie o pomstě a další.
 • Generalizované životní strategie.

7. Závěr

 • Shrnutí získaných poznatků.
 • Vyhodnocení očekávání účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).