registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Daň z příjmů obcí a příspěvkových organizací

Variabilní symbol: 6123027
Datum konání: 17.2.2023
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Pavla Dvořáková

Auditorka s praxí v přezkoumání hospodaření obcí a auditu příspěvkových a neziskových organizací. 

 


 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-100/2015
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s platnou legislativou při uplatňování daně z příjmů a ukázat na praktických příkladech, jak je třeba postupovat při zdanění územně samosprávného celku nebo příspěvkové organizace (ke konci předchozího roku).

Účastníci se seznámí se způsobem zdanění některých obecně prospěšných poplatníků a tzv. zúženým základem daně z příjmů. Dále se vzdělávací program zaměří i na téma transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů.

Výklad bude zakončen praktickým příkladem zdanění velké obce a příspěvkové organizace.

Program:

1. Předmět daně, zjištění základu daně z příjmů právnických osob, sazba daně právnických osob, splatnost daně, zálohy na daň z příjmů právnických osob

2. Veřejně prospěšný poplatník a předmět daně veřejně prospěšného poplatníka

3. Osvobození od daně včetně osvobození bezúplatných příjmů

4. Základ daně a položky snižující základ daně veřejně prospěšných poplatníků

5. Stanovení základu daně a jeho úpravy, příklad

6. Zjištění nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů obcí a PO, příklad

7. Daňové odpisy dlouhodobého majetku, technické zhodnocení dlouhodobého majetku

8. Slevy na daní pro veřejně prospěšného poplatníka

9. Komplexní příklad vyplnění formuláře daňového přiznání

10. Diskuze, odpovědi na dotazy


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).