registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Včasná detekce rizikového chování dětí

Variabilní symbol: 6123030
Datum konání: 1.6.2023
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Milena Mikulková
 • Sociální pedagog, poradce, mediátorka, koučka, lektorka se specializací na edukaci rodičů v řešení rozvodové a (po)rozvodové situace.
 • Autorka knih Hlavu vzhůru, rodiče! Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
 • Autorka židličkové metody.
 • Autorka tří metodik z projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci (Akademický ústav Karviná)
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastník
- prohloubí vnímavost vůči změnám v chování, ve výkonu či postojích dítěte
- získá základní orientaci v mechanismech zvládání zátěže dítětem v různých věkových obdobích dítěte
- bude mít přehled  v obranných mechanismech při nadměrné zátěži
- zvědomí si různé projevy dítěte v počátečních stádiích rizikového chování
- bude schopen vnímat kontext a souvislosti
- získá náhled na svoji roli prvotního činitele v prevenci či řešení obtížných situací
- naučí se včas a odpovídající formou zasáhnout a řešit výskyt rizikového chování žáků
 

Program:

1. Úvod

 • Seznámení s účastníky, očekávání.

2. Teoretická východiska

 • potřeby jednotlivce, skupiny,
 • optimální fungování žáka a rodiny,
 • školní úspěšnost,
 • přesah vlivu rodinného zázemí do školního prostředí,
 • dynamika vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky a mezi rodinou a školou,
 • osobnost pedagoga, styl vedení a nastavení pravidel soužití.

3. Důvody, průběh a cíle včasné detekce

 • cíle nesprávného chování,
 • rizikové chování - oblasti, dopady,
 • formy počátečních signálů dysfunkčních scénářů,
 • kontext včasné detekce: dítě a škola (třída), dítě a učitel, dítě a učivo, dítě a rodina, dítě a volný čas

4. Metody, nástroje a techniky včasné detekce rizikového chování

 • Mapování situace ve škole (třídě), tendencím, norem - metody, techniky.
 • Mapování vztahů ve třídě - sociometrie.
 • Pozorování, rozhovor, FACH - funkční analýza chování.
 • Aktivity.
 • Dokumentace zjištění. 

5. Další postup pro zachycení signálů rizikového chování

 • komunikace s dítětem,
 • s vyučujícími,
 • s rodiči,
 • práce s jednotlivce,
 • se třídou,
 • následná péče,
 • třídnické hodiny,
 • preventivní programy,
 • intervenční programy,
 • interní školní odborná péče,
 • externí odborná péče.

6. Závěr

 • Diskuse, odpovědi na dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).