registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady

Variabilní symbol: 6123031
Datum konání: 15.6.2023 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Dominika Čermáková
 • Vše pro půdu z.s./All for Soil - odborný zemědělsko-environmentální konzultant a člen statutárního orgánu - spolek věnující se zeširoka ochraně půdy a vodnímu režimu v krajině. Výrazně spolupracuje s organizací Člověk v tísni, Českou rozvojovou agenturou, Českou geologickou službou.
 • Vyučuje na ČZU v Praze (předmět: protierozní ochrana půdy)..
 • Je spoluautorkou řady publikací.
 • Vykonává lektorskou činnost zaměřenou na protierozní opatření půdy.
Lektor 2: Ing. Petra Huislová
 • Vystudovala bakalářský obor Aplikovaná ekologie a navazující magisterský obor Krajinné a pozemkové úpravy na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.
 • Sedm let se intenzivně věnovala problematice ochrany půdy ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy v.v.i. na oddělení Pedologie a ochrany půdy.
 • V současnosti je zaměstnaná na Státním pozemkovém úřadu.
 • Je členkou spolku Vše pro půdu, z.s., kde působí jako odborný environmentální konzultant.
 • Vzdělávací činnosti se věnuje od roku 2015.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků aktuální informace o současném vývoji v oblasti ekologie obce. Konkrétně se bude věnovat problematice zemědělského půdního fondu, lesů, odpadového hospodářství, ochraně ovzduší a ochraně přírody a krajiny.

Program:

1. Obce a odpadové hospodářství

 • Změny v zákonech týkající se nakládání s odpady s cílem předcházení vzniku odpadů a posun hospodaření s odpady směrem od skládkování k třídění a recyklaci.

2. Obce a ochrana ovzduší

 • Adaptační opatření na změnu klimatu.
 • Jak mohou města efektivně reagovat na změnu klimatu? 

3. Obce a ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

 • Opatření pro zmírnění účinků eroze a sucha v obcích.

4. Obce a ochrana vod

 • Aktivity obcí v oblasti ochrany vod a vodního hospodářství, nakládání s odpadními vodami.

5. Obce a ochrana přírody a krajiny

 • Postavení obcí v povolovacím řízení pro EIA záměry.

6. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).