registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti - úvod do problematiky

ON LINE SEMINÁŘ

Variabilní symbol: 6123036
Datum konání: 2.3.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Ludmila Mrkvicová

Lektorka již více než 40 let působí jako soudní znalec, vypracovává znalecké posudky ve věcech opatrovnických i trestních na děti a mladistvé, oběti či pachatele. Je klinický psycholog.

 

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0977-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastník:

 • Orientuje se v základech problematiky znaleckých posudků.
 • Je seznámen se situacemi, kdy je třeba posudky vyžadovat.
 • Zná základní metody, které se při zpracovávání posudků používají.
 • Je v základních bodech seznámen s psychologií výslechu dětí.
 • Orientuje se v oblasti přímého a nepřímoho ovlivňování dětí.
 • Je seznámen s termínem "falešné obvinění".
 • Rozumí pojmu "syndrom zavrženého rodiče".
Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, účastníků, očekávání, struktura vzdělávání.

2. Znalecké posudky vypracovávané pro soudní řízení

 1. Problematika znaleckých posudků - základní informace a terminologie.
 2. Situace, kdy jsou posudky potřeba.
 3. Základní metody používané při zpracování posudků.
 4. Význam OSPOD pro znalce. 

3. Psychologie výslechu dětí

 1. Základní principy psychologie výslechu dětí.
 2. Problematika "přímé a nepřímé ovlivňování dětí".
 3. Co rozumíme pod pojmem "falešná obvinění".
 4. Jak rozumět pojmu "Syndrom zavrženého rodiče".
 5. Základní zásady "střídavé péče".
 6. Seznámení s kazuistikami/analýza kazuistik.

4. Závěr

 • Rekapitulace, diskuse, zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).