registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura

Variabilní symbol: 6123038
Datum konání: 9.5.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Renata Šínová, Ph.D.

JUDr. Renáta Šínová Ph.D.
odborná asistentka právnické fakulty UP v Olomouci. Ve své vědecké i profesní praxi se dlouhodobě věnuje civilně procesnímu a rodinnému právu, působila v soudnictví, advokacii. Spoluautorka zákona o zvláštních řízeních soudních, hostující profesorka na univerzitě v Californii.

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolventi programu se budou orientovat v aktuální legislativě a judikatuře v oblasti soukromého rodinného práva, které jsou potřebné pro kompetence pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to zejména v oblasti týkající se péče o nezletilé dítě, zjišťování nejlepšího zájmu dítěte a rodičovské odpovědnosti. Kromě toho získají znalosti o možnostech nástrojů hmotného a procesního rodinného práva, které mohou uplatnit ve své profesi.

 

 

Program:

1.Rodinný život

  • Judikatura Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) k pozitivním závazkům státu pro zásah do rodinného života.

2. Nejlepší zájem dítěte, jeho zjišťování a možné důkazní prostředky k jeho prokázání

  • Judikatura ESLP a Ústavního soudu ČR (ÚS ČR), participační práva dítěte.

3. Rodičovská odpovědnost, rodičovské konflikty, nástroje jejich řešení

  • Zákonná úprava, judikatura ESLP a ÚS ČR.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).