registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Specifika sociální komunikace v gerontologii

Variabilní symbol: 1023045
Datum konání: 23.3.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0677-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Účastník tohoto vzdělávacího programu získá vhled do problematiky stáří a stárnutí ujasní si zásady profesionální komunikace se seniory, připraví se na specifické bariéry, které se v komunikaci mohou vyskytnout, dozví se základní informace o tom, jak pečovat o lidi s depresí a se syndromem demence, získá inspiraci, jak mluvit se seniory na téma smrt a umírání a také se seznámí s přístupem společnosti k seniorům.
Program:

1. Stáří a stárnutí

 • aspekty zdravotní,
 • aspekty psychologické (intelekt, paměť),
 • aspekty sociální

2. Strategie vyrovnávání se stářím. Osobnost a životní styl.

 • Pozitivní přístup (konstruktivní strategie), negativní přístup (strategie závislosti), další teorie.

3. Zásady komunikace se seniorem, typické bariéry komunikace

 • Respekt versus bagatelizace, infantilizace seniorů, tempo komunikace, mezigenerační propast.

4. Téma smrti a umírání

 • Rozdíl mezi smrtí a umíráním, jak citlivě hovořit se seniorem na toto téma.

5. Psychiatrická problematika stáří

 • Deprese u seniorů, syndrom demence.

6. Senior a společnost

 • Domácí a komunitní péče, hospic, problematika domácího násilí.

7. Řešení problému z praxe

 • Bálintovská skupina jako prostředek hledání řešení klientských problémů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).