registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Hranice klienta, hranice pracovníka

Variabilní symbol: 6123051
Datum konání: 31.3.2023
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Lenka Šimková
 • Lektorka a konzultantka, jako sociální pracovnice působila více jak 20 let v oblasti sociálních služeb a také pracovala v manželské poradně či na krizovém telefonu.
 • Zkušenosti s prací na telefonu, aktuálně využívá u klientů na Národní lince pro odvykání.
 • Teoreticky vychází ze systemického přístupu, školí pomáhající profesionály v krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programech, rozvíjí mentoring pro sociální pracovníky.
 • Ráda lektoruje interaktivní programy, její odborné příspěvky je možné najít např. na webových stránkách časopisu Sociální práce  
 • Motto: " Bez vlastní práce s klienty se lektor neobejde."
Akreditace u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
 1. Absolvent si je vědom, čím reflektovaná práce s hranicemi svými a klientovými přispívá k jeho profesionálnímu výkonu a udržení profesionálního vztahu.
 2. Absolvent kurzu zná základní nástroje i způsoby, jak o své i klientovy hranice pečovat.
 3. Absolvent kurzu si je vědom, jaké rizika znamená nevhodná práce s hranicemi, má představu o způsobech ochrany před těmito riziky.

Pojetí kurzu je interaktivní, nejde si ho "odsedět“, střídají se výklady s individuální i skupinovou prací, součástí je i modelování rozhovorů s klienty.
 

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora i účastníků, seznámení s programem kurzu, kolečko očekávání vztažené k práci s hranicemi.

2. Rizika špatně ošetřených hranic

 • Identifikace rizik - klienti/pracovníci/organizace

3. Hranice a bezpečná práce s nimi

 • Individuální i zvnějšku stanovené hranice u jednotlivých účastníků.
 • Orientační body pro určení hranice profesionálního vztahu s klientem.

4. Hranice jako téma při rozhovoru s klientem

 • Nastavování hranic v rozhovoru s klientem (výklad) a praktikování v malých skupinách.

5. Práce se sebou

 • Prevence vyhoření, drobné techniky při zvládání stresových situací.

6. Závěr kurzu

 • Shrnutí probrané látky, kolečko zpětných vazeb.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).